L’Entesa presenta al·legacions sobre la carretera Sabadell-Castellar

L’Entesa per Sabadell ha presentat al·legacions a l’estudi informatiu i estudi d’impacte ambiental del Desdoblament de la carretera B-124, tram Sabadell-Castellar del Vallès.

L’Entesa ha presentat diferents consideracions per millorar el projecte redactat per la Generalitat. Aquest projecte preveu el desdoblament del tram entre Castellar del Vallès i el Punt Blau, però no resol l’accés al Punt Blau, un creuament, que encara serà més complex que en l’actualitat pel fet que a partir d’aquest punt hi haurà un sol carril. L’Entesa ha proposat que es construeixi una rotonda per ordenar millor el trànsit i minimitzar el perill de sinistralitat.

Un altre aspecte que apareix a les al·legacions és el foment del transport públic, com a prioritat ineludible per reduir la greu situació de contaminació ambiental actual. Per això, l’Entesa proposa en primer lloc, que s’aporti un balanç d’emissió de PM10 per preveure la incidència de les emissions, tal com estableix el decret 152/2007 de la Generalitat sobre els plans d’actuació per a la millora de la qualitat de l’aire. D’altra banda, per tal de reduir l’ús del vehicle privat, l’Entesa proposa un carril bus, que permeti que el transport públic sigui competitiu.

Per últim, l’Entesa considera que cal fomentar la seguretat dels biciclistes. I per això demana que el carril bici que consta en el projecte sigui d’almenys 3 metres d’amplada i que es construeixi un voral lateral. Aquest carril bici és fruit d’una moció que va presentar l’Entesa al ple municipal de juliol de 2005, però la Generalitat l’ha incorporat al projecte de manera parcial, sense garantir la seva viabilitat, ja que és inaccessible des de la carretera. Per això, una altra de les al·legacions consisteix en garantir la connexió d’aquest carril bici amb la xarxa viària de Sabadell, a partir de l’antiga carretera, just abans del pont del riu Ripoll, i facilitar l’accés a la xarxa de camins dels espais naturals, i concretament al camí de la Torre Turull.