Sobre la direcció del Conservatori

Pregunta d'Isidre Soler en el Ple municipal del 23 de setembre de 2007

Vostès, per segona vegada, primer l’any 2003 i ara amb el Sra. Maria Àngels CIVIT han nomenat com a càrrec de confiança una gerent del Conservatori, amb funcions aparentment de directora.

Una decisió al marge de la comunitat educativa i sense ni tan sols informar prèviament al Claustre de professors ni al Consell escolar del Conservatori. Es tracta d’una persona externa, desconeguda en el centre, que a més no té entre les funcions que consten al decret de nomenament exercir la direcció pedagògica ni representar el centre.

Creuen que aquesta manera de procedir és l’adequada per generar confiança entre el professorat i garantir el bon funcionament del Conservatori tal i com la ciutat es mereix?

Con justifiquen que no s’hagi escollit un director o directora entre el professorat, amb coneixements sobre les característiques i funcionament del centre?