Sobre la convocatòria de places a la Policia municipal

Des de l’Entesa per Sabadell, valorem positivament la convocatòria per cobrir les places vacants, 9 comandaments i 40 agents, de la Policia Municipal de la nostra ciutat.

Amb aquesta convocatòria no s’augmenta el nombre de places de la plantilla de la Policia sinó que es compensa la pèrdua de membres que d’uns anys cap aquí ha sofert la plantilla, sense que aquestes es cobrissin de manera regular. Tot i aquest augment el nombre de la plantilla continua sent mínima per una ciutat com Sabadell.

Considerem que aquest ingrés de nous agents ha de comportar una millora del servei de la Policia Municipal, la qual ha de repercutir en benefici de la ciutat.

Des de l’Entesa sempre hem mostrat, i seguirem mostrant, el nostre interès perquè la Policia Municipal de la nostra ciutat tingui els mitjans, el funcionament i la formació necessaris perquè puguin desenvolupar la seva funció ciutadana amb les màximes condicions de professionalitat i garanties.