Fer avançar la ciutat des de l’oposició

Isidre Soler Clarena - Regidor Portaveu del Grup Municipal d'Entesa per Sabadell

El passat 27 de maig els sabadellencs i sabadellenques varen escollir els seus representants al Consistori i en aquesta ocasió no varen atorgar la majoria absoluta a cap organització política, sent molt significativa la pèrdua de confiança soferta pel PSC. El 30% de les persones que l’havien votat en les anteriors eleccions municipals, en concret 12.400, li retiraren la confiança i, per extensió, la majoria absoluta de què gaudia.
Un altra dada significativa dels resultats electorals va ser la baixa participació. Tan sols un 48% de les persones amb dret a fer-ho varen exercir el vot, representant l’índex de participació més baix entre els municipis més grans de Catalunya.

Es tracta de dues dades que reflecteixen un cansament de la ciutadania en relació a la política que al llarg d’aquests anys ha vingut exercint el Partit Socialista en el govern municipal, encapçalat per Manuel Bustos. Un govern que al llarg de vuit anys s’ha caracteritzat per fer una política d’aparador, sense un projecte de ciutat definit, amb un estil populista, però, sobretot, s’ha distingit per la manca de diàleg i la poca capacitat per acceptar la discrepància com a valor implícit del joc democràtic.

Amb la pèrdua de la majoria absoluta del Partit Socialista s’ha obert un nou panorama polític i l’esperança de què puguin canviar determinats estils i formes de governar que en aquests darrers anys no han ajudat a normalitzar la vida política local.

Un primer pas important ha estat que en aquesta ocasió, a diferència dels anteriors mandats, cap formació política ha donat un suport explícit al candidat del PSC a l’hora d’escollir l’alcalde. D’aquesta manera, el Partit Socialista ha hagut de formar en solitari el nou govern municipal, en ser la formació més votada, i ara li toca governar en minoria.

En aquesta nova tessitura, sense poder governar amb majoria, el PSC haurà d’aprendre a governar en minoria. Això vol dir aprendre a respectar la diversitat, a dialogar, a acceptar la discrepància, a arribar a acords amb la resta de grups municipals en els temes més importants de ciutat.

I malgrat hagi estat el partit més votat i malgrat haver obtingut el govern de la ciutat no es pot obviar que la ciutadania també va optar per donar confiança a altres propostes de govern, a altres sensibilitats polítiques, a altres maneres d’entendre com s’han de gestionar els afers públics que, si bé cadascuna ha obtingut menys regidors que el Partit Socialista, sumades són majoria. Per tant el partit del govern ha d’acceptar que la resta de grups de l’oposició també compten a l’hora de decidir la política municipal.

Això no comporta, tal i com han manifestat de manera pueril els representants del Partit Socialista, que hi hagi un pacte antigovern. L’Entesa per Sabadell, si més no, no ha fet ni farà una tasca política contra ningú, sinó a favor dels interessos de la ciutat.

Però tampoc implica que, malgrat les diferències ideològiques i programàtiques que existeixen entre els diferents grups de l’oposició, tinguem de renunciar al que és del tot legítim: compartir propostes en aquells temes en els que hi hagi coincidència per millorar determinats aspectes de la ciutat i per canviar certes formes de governar, amb una visió més plural, més oberta, amb més transparència. En definitiva, més democràtica.

Des de l’Entesa per Sabadell i des del Grup Municipal continuarem treballant pel progrés de Sabadell i per millorar les condicions de vida dels sabadellencs i sabadellenques, d’acord amb els compromisos adquirits en el nostre programa de govern. I ho farem amb la mateixa responsabilitat que hem procurat fer-ho al llarg d’aquests anys.

I continuarem també treballant des de la diversitat de l’oposició per fer possible un canvi per a la ciutat.