L’Entesa per Sabadell aposta decididament per la integració de Barraques a les activitats de Festa Major i demana a l’Equip de Govern que no ho impedeixi

L’Entesa per Sabadell aposta decididament per un model de festes populars i participatives, com a expressió de la realitat ciutadana i com a instrument per fomentar la cultura popular. Aposta per unes festes menys institucionalitzades i gestades amb i per les entitats de la nostra ciutat, on totes les expressions culturals populars hi tinguin cabuda.

En aquest sentit, defensa la plena integració de l’activitat de Barraques, organitzada per entitats juvenils diverses, dins de l’àmbit de les activitats de la Festa Major de Sabadell.

En conseqüència, valorem positivament la proposta de les entitats organitzadores, que volen impulsar un canvi de model de les Barraques i donar més importància a les activitats de dia, amb una major oferta de propostes culturals i festives adreçades a tota la ciutat amb voluntat intergeneracional, en detriment de les activitats de nit.

Per aquest motiu donem suport a la proposta dels organitzadors de canviar la ubicació de la Bassa de Sant Oleguer a un espai més cèntric, que faciliti la integració de les activitats de les Barraques a la Festa Major. En concret, a l’espai del Vapor Turull per tractar-se del que reuneix unes condicions més idònies, tot valorant que al centre de la ciutat no hi ha cap espai idoni al cent per cent.

Confiem que l’Equip de Govern no deixi escapar aquesta oportunitat de facilitar el canvi de model de Barraques, no defraudi les esperances de la Comissió de Festes Populars de Sabadell (CFPS) i no posi obstacles a la proposta d’ubicació al Vapor Turull.

El govern municipal ha d’assumir la seva responsabilitat i no impedir aquest important pas en benefici d’una millor Festa Major, i no condicionar, de manera inaudita, la ubicació de Barraques a un consens amb totes les forces polítiques, ni tampoc escudar-se en els dubtes que pugui manifestar alguna organització política.