L’Entesa s’adreça al president de Sabadell Comerç Centre

L’Entesa per Sabadell s’ha adreçat al president de Sabadell Comerç Centre, Sr. Carles Marlès, per clarificar algunes informacions respecte del projecte de perllongament del ferrocarril de la Generalitat.

La carta ha estat motivada per unes declaracions del Sr. Marlès a Ràdio Sabadell, en les que responsabilitzava els grups polítics de la preocupació dels comerciants respecte d’aquest projecte i els acusava de canviar d’opinió per electoralisme.

Amb aquesta carta l’Entesa reafirma la posició mantinguda des de fa gairebé un any, quan es va conéixer el projecte. Posició que ha consistit en demanar reiteradament el foment d’un debat ciutadà obert i transparent a l’entorn d’aquest projecte, en el que es posin en consideració les diverses propostes sobre el perllongament dels FGC, així com en sol·licitar que es tractés als diferents organismes de participació ciutadana. D’altra banda, l’Entesa recorda que ja va presentar al·legacions a l’estudi informatiu el passat mes d’octubre.

Una vegada més reiterem la importància que aquest projecte que té per la ciutat, per comunicar millor diferents sectors de Sabadell però també per comunicar-se millor amb els municipis de la comarca, afavorint d’aquesta manera el paper de capitalitat que defensem.

Recordem també que en una societat democràtica una de les funcions de les organitzacions polítiques és la de transmetre opinió i treballar en aquells temes que es consideren poden beneficiar al conjunt de la ciutadania.

L’Entesa també celebra que Sabadell Comerç Centre hagi manifestat interès en reunir-se amb totes les formacions polítiques.