Entesa per Sabadell reclama un debat entre els caps de llista

Des de l’Entesa sempre hem defensat la necessitat que els temes importants pel futur de la ciutat fossin sotmesos al debat ciutadà. Un debat real, en el qual tothom pogués informar de les seves propostes i defensar les seves opinions.

No entenem la democràcia sense la participació, ni la participació sense informació suficient i contrastada. L’elecció dels nostres representants en les institucions és un dels principals actes de participació democràtica i per tant el més necessitat d’informació.

És cert que cada partit o organització que es presenta a les eleccions fa difusió de les seves propostes però, entenem que no és suficient. Els ciutadans i ciutadanes que han de votar el proper dia 27 de maig tenen dret a contrastar les informacions i els candidats i candidates l’obligació de facilitar aquest contrast.

Per aquest motiu pensem que la millor manera de fer-ho és mitjançant debats públics entre els caps de llista de les diferents candidatures sobre els temes de més transcendència pel futur de la ciutat i de la ciutadania. L’Entesa per Sabadell assistirà a tots aquells debats que es puguin plantejar sobre diferents temes.

Més enllà dels debats puntuals des d’Entesa per Sabadell reclamem un debat general de ciutat, entre els diferents caps de llista, sobre les propostes de futur de cada candidatura. Pensem que els mitjans de comunicació, públics i privats, haurien de prendre la iniciativa i promoure aquests debats, donat que el seu objectiu és informar i ajudar a formar opinió.