L’Entesa rebutja una nova amenaça pel Rodal

L’empresa ENAGAS promou la construcció d’un nou gasoducte de Martorell a Figueres. Es tracta d’una canalització d’alta pressió, d’un metre de diàmetre, que aniria soterrada a tota la seva longitud.

Aquest projecte es troba en el preceptiu període de consulta a les institucions i entitats per a l’avaluació de l’impacte ambiental, per part del Ministerio de Medio Ambiente.

Es tracta d’una nova amenaça pel nostre Rodal ja que el traçat inicial d’aquesta canalització afectaria directament els boscos i camps de Ca n’Argeleguet, bosc de Can Deu, Can Moragues, Torrent de Colobrers, Togores, boscos de la Salut, per continuar el seu recorregut cap Granollers.

Els efectes i servituds que genera una obra d’aquestes característiques comporta un greu impacte al territori, durant i després de la seva construcció, ja que comporta la utilització de maquinària pesant, grans espais logístics i una franja sense vegetació de 20 metres d’ampla al llarg de la canalització.

Es tracta d’un projecte que tindria una greu repercussió pel Rodal de la nostra ciutat i per la resta d’espais naturals del Vallès, que es troben amenaçats per altres projectes.

A l’Entesa considerem prioritària la preservació dels espais naturals del nostre municipi i del Vallès i que aquest tipus de projectes es construeixin seguint el traçat de les infrastructures ja existents.