Sobre la proposta d’adquirir pisos buits i rellogar-los als joves feta pel PSC

A l’Entesa per Sabadell ens ha satisfet la noticia de que a partir d’ara el govern de la ciutat adquirirà pisos buits i els rellogarà als joves a baix preu.

Som partidaris d’ajudar a totes les persones que tenen dificultats per accedir als pisos tant de lloguer com de compra i els joves és uns dels col·lectius més afectats. L’accés a un habitatge digne és un dret i les administracions tenen l’obligació de fer possible l’exercici d’aquest dret. Per l’Entesa sempre ha estat una prioritat i així consta en tots els nostres programes de govern.

Ens sorprèn, però, que al llarg d’aquests anys, el mateix equip de govern que ara fa aquesta promesa,no hagi rehabilitat i posat a disposició dels joves o d’altres persones necessitades pisos propis, com és el cas dels antics pisos de mestres a Can Puiggener o a Campoamor, per exemple. Tanmateix no entenem el retard en la construcció d’alguns blocs de pisos programats per VIMUSA.

És per aquests motius i inevitable, que aquesta proposta de l’equip de govern no acabi de ser creïble i ens sembli exclusivament propaganda electoral.