L’Entesa per Sabadell demana a l’Equip de Govern que assumeixi d’una vegada per totes la seva responsabilitat en el tema de la Caserna

L’Equip de Govern és l’únic que té responsabilitat en tot allò relacionat amb la Caserna de la Guàrdia Civil. La decisió de signar un conveni de col·laboració amb el Ministeri de l’Interior amb els termes posteriorment coneguts –donació de 3 milions d’euros i d’un solar valorat en uns 5 milions- correspon única i exclusivament al Govern municipal, i especialment a l’Alcalde.

Per tant, des de l’Entesa per Sabadell, reclamem a l’Equip de Govern que deixi de desviar les seves responsabilitats en el tema de la Caserna de la Guàrdia Civil implicant-hi el Parc de Salut, quan sap perfectament que no hi ha cap relació directa, i evitar d’aquesta manera haver d’afrontar la seva mala gestió.

Per l’Entesa per Sabadell poc hi ha que parlar sobre el Parc de Salut, ja que és un projecte que totes les organitzacions hi estem a favor i hem defensat en tot moment que aquest equipament es materialitzi.

L’Entesa reitera que no assistirà a cap reunió que no sigui per parlar sobre el conveni que l’Alcalde va signar amb el Ministeri de l’Interior per recuperar la Caserna de la Guàrdia Civil, no per parlar sobre el Parc de Salut, i que no sigui convocada i presidida per l’Alcalde, en tracta-se de la màxima representació de la ciutat i qui va signar l’esmentat conveni. Petició que vàrem dirigir a la seva persona el passat dia 13.

Per tot això demanem a l’Equip de Govern que no defugi més de la seva responsabilitat enun tema tan important per la ciutat, que deixi de confondre l’opinió pública i que l’Alcalde no delegui el seu paper en tot aquest assumpte.