El perquè del contenciós

Isidre Soler Clarena - Regidor portaveu del Grup Municipal d’Entesa per Sabadell

L’Entesa per Sabadell, juntament amb IC-V, CiU i ERC, va decidir interposar un recurs contenciós-administratiu contra el conveni signat el 2 d’agost de 2006 entre l’alcalde Manuel Bustos i el Ministre Alfredo Pérez Rubalcaba.

En aquest conveni l’Ajuntament es compromet a pagar 3 milions d’Euros i a cedir un solar de 5.000 metres quadrats a Sant Pau de Riu-sec, valorat aproximadament en 5 milions d’Euros, a canvi de poder disposar de l’antiga Caserna de la Guàrdia Civil. El 9 d’octubre de 2006 el conveni va ser aprovat per Decret de l’alcalde i en cap moment ha estat sotmès a la consideració del Ple municipal.

Alguna cosa no encaixava entre aquest conveni signat pel l’alcalde Bustos i el conveni de reversió signat l’any 1998 entre l’alcalde Antoni Farrés i el director general de la Guàrdia Civil. En el conveni de 1998 es fa efectiu el retorn de la Caserna a la ciutat un cop la Guàrdia Civil deixa d’allotjar-s’hi i es reconeix l’Ajuntament com a legítim propietari.

La Caserna es va inscriure en el Registre de la Propietat a favor de l’Ajuntament l’any 1999 sense cap servitud, ni càrrega, ni condició, prèvia escriptura notarial en la que la Direcció General de la Guàrdia Civil ratifica la reversió al Patrimoni municipal. Ningú, al llarg d’aquests set anys que han transcorregut, ha denunciat el conveni, ni l’escriptura notarial, ni la inscripció de la Caserna en el Registre a favor de l’Ajuntament.

Després d’analitzar detingudament la documentació, de contrastar la informació que es disposava i la que havia facilitat l’equip de govern i després de valorar-la amb el corresponent assessorament jurídic d’un reconegut gabinet administrativista, es va decidir interposar el recurs contenciós, quan vam constatar que no hi havia cap motiu que justifiques que la ciutat hagués de fer una donació d’uns 8 milions d’Euros per recuperar un equipament que és de plena propietat municipal.

Per tant, el contenciós es va interposar amb total coneixement de causa i amb el clar objectiu d’evitar que l’Ajuntament de Sabadell hagi de realitzar cap tipus de pagament per recuperar un equipament que sempre ha estat propietat de la ciutat. I, en última instància, que sigui la justícia qui determini si existeixen motius o no.

Amb la interposició del contenciós realitzem, ni més ni menys, que un acte de responsabilitat política a favor de la ciutat, en defensa del patrimoni de tots els sabadellencs i sabadellenques que, malauradament, es veu afectat sovint per la mala gestió del govern Bustos.