Discrepar és un dret

Isidre Soler Clarena i Nieves García Lasa - Regidors d'Entesa per Sabadell

Darrerament, després de manifestar la nostra opinió crítica sobre alguna actuació del govern de la ciutat, l’alcalde o els regidors del seu equip ens acusen de crispar la vida política de la ciutat i atribueixen la nostra discrepància a la proximitat de les eleccions. Aquesta acusació dirigida al grup municipal d’Entesa és, si més no, sorprenent.

La participació política dels regidors que formem part dels diferents grups polítics de l’Ajuntament és un dret. A l’Entesa sempre hem considerat que aquest dret va estretament unit al deure de complir amb el compromís envers les persones que han dipositat la confiança en nosaltres, representant-los i participant activament en tots els afers municipals. També hem entès que participar és assistir als diferents organismes, obtenir informació, opinar, fer propostes i, si s’escau, discrepar.

Des de l’endemà mateix de les anteriors eleccions municipals, al maig del 2003, hem intentat exercir responsablement aquest encàrrec dels nostres electors i electores.

Hem assistit gairebé a totes les reunions convocades i ens hem adreçat per escrit al govern municipal interessant-nos per molts i diversos assumptes, igualment hem manifestat la nostra opinió, més o menys crítica, sobre moltes actuacions de l’equip de govern, a través de comunicats i rodes de premsa, hem editat i distribuït múltiples publicacions pròpies; etc. Hem fet desenes de propostes mitjançant, mocions, al·legacions i escrits sobre temes que hem considerat importants pel conjunt de la ciutat. Moltes propostes han estat acceptades. Les hem fet per que creiem que és la nostra obligació i ho seguirem fent.

Aquesta activitat, constant al llarg dels quasi quatre anys i de sobres coneguda per l’equip de govern, demostra la incongruència i la falsedat d’atribuir la nostra discrepància a la proximitat de les eleccions.

En relació a l’altra part de l’acusació, l’afirmació de que l’opinió crítica crispa la vida de la ciutat, més que sorprenent és preocupant. El pluralisme polític és la base de la democràcia i la discrepància i el debat són la sana conseqüència d’aquest pluralisme.

Preferim pensar que aquestes opinions de l’equip de govern són fruit de la seva inseguretat i manca d’arguments per a justificar algunes de les seves actuacions, o de la seva poca capacitat per reconèixer els arguments de l’oposició, que no pas creure que responguin a dèficits democràtics.