Sobre el Castell de Can Feu

L’Entesa per Sabadell no comparteix l’eufòria davant la possibilitat que el Castell de Can Feu passi a ser de propietat municipal.

Un cop hem conegut el veritable estat de l’edifici i dels espais que l’envoltem hem pogut comprovar la degradació dels elements constructius dels edificis, construïts amb materials senzills, més pensats en l’efectisme que en la durada i amb un escàs valor històric i arquitectònic, però que comportaran una enorme despesa de diners per garantir la seva estabilitat i la posterior rehabilitació.

No compartim l’acceptació per part del Consistori d’edificis com el Castell de Can Feu en aquest estat i sense tenir previst un destí concret per al seu ús, ni com es finançarà la seva rehabilitació. Més que una oportunitat per a la ciutat , l’operació pot esdevenir una donació enverinada amb un cost excessiu per a les arques municipals.

Per aquest motiu des de l’Entesa per Sabadell hem sol·licitat a l’alcalde que ens doni a conèixer quin cost pot tenir la rehabilitació i manteniment del castell i quin destí té previst donar-li l’equip de govern. Aspectes que considerem imprescindible conèixer abans de signar cap conveni de cessió.

L’Entesa defensa que els diners públics es destinin a satisfer les necessitats reals de la ciutat i de la ciutadania i no malmetre’ls en projectes de dubtós interès públic.