Com a mostra un botó

Virginia Domínguez Alvarez

No hauria de passar inadvertit que en el Ple del mes de juliol s’hagin aprovat els dos punts sobre les obres de la Bassa de Sant Oleguer per majoria, amb les abstencions dels grups municipals de CiU i Ciutadans.

Alguna cosa ha passat a Can PSC, i ho dic sense segones intencions, penso que finalment han entès que no poden negar l’evidència de l’estat d’aquest equipament. Fa només un mes van votar en contra de l’inici de la segona fase de reparació de la Bassa, consistent en treballs d’impermeabilització i renovació del revestiment del vas. En canvi, ahir van donar suport tant a l’aprovació del projecte del sistema de filtració com a la reparació d’un tram del col·lector de Sant Oleguer.

És una passa endavant. Potser s’han acabat adonant que tenen una responsabilitat molt directa en el fet que les obres de la Bassa siguin inajornables. Tal com ha explicat la tinenta d’alcalde de Territori, Glòria Rubio, les filtracions eren desmesurades, el sistema de depuració està fora de normativa i les rajoles interiors –que han d’estar en perfecte estat per evitar filtracions– no es canvien des de 1999, és a dir, no se n’ha fet cap manteniment en 16 anys.

No rectifica, però, el grup municipal de CiU, que continua afirmant sense cap mena de pudor que s’ha gestionat malament i que “hi havia altres maneres de fer-ho, sense haver de tancar la Bassa durant els mesos d’estiu”. Personalment no acabo d’entendre l’obstinació de CiU per minimitzar el problema, quan s’ha acreditat que l’estiu de 2015 es perdien 290.000 litres al dia, equivalents al consum diari de 2.900 persones. Ni tampoc la seva insistència en posar en risc la instal·lació i les persones que l’utilitzen quan els informes tècnics evidencien l’existència de fissures i esquerdes en diversos trams del col·lector.

Quan la senyora Rubio els hi diu que li agradaria tenir un informe tècnic que permetés obrir la Bassa, el senyor Rossinyol contesta que li agradaria tenir un informe que digués que no es pot obrir. Jo hi aniria una mica més enllà, estaria disposat el Sr. Rossinyol (o qualsevol altre dels membres del Grup municipal de CiU) a signar un decret que en permetés l’obertura? A assumir aquesta responsabilitat sabent que en els darrers anys hi ha hagut deixadesa i omissió? A desestimar el consell dels tècnics municipals?

Tinc la impressió que després d’un any CiU no ha acabat d’assumir el seu rol, d’oferir una alternativa al govern que miri endavant sense oblidar per exemple que si la Bassa ha de tancar, la responsabilitat l’ha de buscar en els que han governat en els darrers anys, no en els que han hagut d’arremangar-se per veure com es pot solucionar. I com a mostra, un botó.