Els candidats i candidates de l’Entesa per Sabadell signen el Codi ètic i de conducta

El passat dissabte 2 d’abril l’Entesa per Sabadell va organitzar un acte amb la finalitat que totes les persones que conformen la seva candidatura a les eleccions del 22 de maig signessin el Codi Ètic i de Conducta de l’organització civicopolítica.

El Codi Ètic i de Conducta és un document que recull els principis ètics de l’Entesa per Sabadell i que esdevé un compromís amb la ciutadania, entenent la política com un exercici respectuós amb els adversaris polítics, des del debat i el diàleg, i reconeixent i respectant la pluralitat política i social.

Els compromisos més destacats del Codi ètic i de conducta són:

 La rendició pública de comptes a través d’una memòria anual

 La renovació de càrrecs públics que es regula a partir de la limitació a dos mandats de permanència

 L’actualització anual de la declaració de béns dels càrrecs electes

 El compromís de no utilitzar recursos públics per a finalitats particulars

 La no acceptació de regals, descomptes o favors de cap persona, institució o empresa relacionada amb l’administració

L’Entesa per Sabadell considera el Codi ètic un exercici de transparència i d’honestedat amb la ciutadania i un element de compromís davant el creixent desprestigi de la política pels nombrosos casos de corrupció i malversació de fons públics.

La signatura del Codi ètic és un element fonamental dels plantejaments polítics de l’Entesa per Sabadell i esdevé un tret distintiu en relació les altres organitzacions polítiques. L’Entesa defensa una altra manera de fer política i la du a la pràctica.