L’Entesa per Sabadell reclama que l’alcalde doni explicacions públiques sobre el tema de les concessions d’obres

L’Entesa considera insuficients les explicacions realitzades als portaveus municipals sobre les concessions d’obres de l’Ajuntament i VIMUSA a empreses de socis vinculats amb l’oncle de l’alcalde.

Més enllà de l’adjudicació de les obres de la Serra I, hi ha altres adjudicacions a empreses: ESA (Federació de Municipis de Catalunya, Delegació d’Hisenda de Sabadell) i SEROP (diverses obres i concessions).

No hi pot haver la més mínima sospita sobre la concessió d’obres públiques i menys si aquesta sospita arriba a l’entorn familiar de l’alcalde.

La ciutat no pot tenir un alcalde sobre el qual planen les sospites que s’han generat.

Reclamem que l’alcalde doni les màximes explicacions en relació aquestes informacions urgentment a la ciutat.

L’alcalde no es pot escudar en el silenci, tal i com ha fet amb l’afer de la Caserna.

En relació a la presència del Sr. Melquíades Garrido en el Consell d’Administració de VIMUSA, en representació del Gremi de Constructors, considerem que, tot i que aquesta pugui ser compatible legalment, des d’una perspectiva de l’ètica, cal separar els interessos familiars dels públics per evitar qualsevol mena de suspicàcia. El Gremi de Constructors hauria d’actuar en conseqüència.

Per altra banda donem suport a que la Fiscalia intervingui per clarificar totes les adjudicacions d’obres a aquestes empreses.

Finalment, refermem el nostre compromís de defensar una gestió transparent i honesta de l’àmbit públic i de la contractació municipal.