L’Entesa: oposició responsable

Guillem Fuster i Usas - Entesa per Sabadell

Diu una dita que la ignorància és molt atrevida. Això és el que es desprèn de la lectura de la carta signada sota les anònimes sigles J.L.N. i publicada en aquest a diari el passat divendres 2 de març.

En aquest escrit, l’enigmàtic autor o autora, diu, sense cap mena d’argument, que l’Entesa realitza una oposició d’obstrucció. Aquesta persona tergiversa la realitat del veritable paper que l’Entesa ha realitzat durant vuit anys per a la ciutat, fent múltiples aportacions i propostes en benefici de la ciutadania i realitzant el paper que correspon a l’oposició, entre els quals es troba la de fiscalitzar l’acció del govern.

Entre les acusacions que manifesta s’hi troben les actuacions de l’Entesa en relació el Complex de la Gent gran de Sant Oleguer i el Parc de Salut. Acusacions que costa creure que les faci tan sols per desconeixement.

En el cas del Complex de Sant Oleguer l’Entesa mai es va oposar a la construcció del complex per a la gent gran, sinó que es construïssin habitatges en un terreny qualificat d’equipament, sense modificar prèviament la seva qualificació urbanística. Fet que constitueix, si més no, una irregularitat. La prova de que les raons exposades per l’Entesa no anaven desencaminades s’ha donat en la modificació del Pla General, que l’Equip de govern s’ha vist obligat a efectuar i aprovada en el Ple de setembre de 2006, qualificant el solar del Complex de Sant Oleguer com habitatge dotacional públic.

En relació al Parc de Salut, dir tan sols que la tergiversació és majúscula. L’Entesa ha donat suport i defensat públicament aquest important equipament per la ciutat des del primer moment. Voler barrejar el Parc de Salut amb el contenciós interposat contra el conveni signat entre l’alcalde i el ministre de l’Interior, és simplement una manipulació per desviar la veritable qüestió de fons: evitar que la ciutat hagi de donar 3 milions d’euros i un solar valorat en 5 milions més per deixar un edifici que és de propietat municipal de ple dret, tal i com consta en el Registre de la Propietat. L’Entesa el que ha fet amb acte jurídic és exercir, una vegada més, la defensa el patrimoni col·lectiu de tots els sabadellencs i sabadellenques.

Possiblement el que no agrada és que a la ciutat hi hagi una organització com l’Entesa per Sabadell que exerceixi de manera coherent i responsable la defensa dels interessos de la ciutat i denunciï la mala gestió que el govern Bustos fa d’aquests interessos.