L’Entesa per Sabadell presenta al·legacions a l’Ordenança reguladora de les Zones de Baixes Emissions – ZBE

Considera les ZBE una mesura insuficient i poc ambiciosa per millorar la qualitat de l’aire de manera efectiva i evitar les conseqüències negatives de la contaminació atmosfèrica per a la salut pública
L’Entesa per Sabadell ha presentat, dins del termini d’exposició pública, consideracions i al·legacions a l’aprovació inicial de l’Ordenança reguladora de les zones de baixes [...]

Llegir més...