L’Entesa denuncia el desinterès de la propietat i del govern municipal per l’estat del Molí d’en Mornau tot i tractar-se d’un BCIN

El Molí d’en Mornau, situat al Parc Fluvial del riu Ripoll, és un dels edificis més importants i més emblemàtic del patrimoni industrial i històric de la ciutat. Està documentat des del segle XVI, concretament des del 1554. Va ser molí fariner, molí paperer i en les darreres èpoques va acollir activitats de la industria llanera. És un dels tres elements patrimonials de Sabadell declarat Bé Cultural d’Interès Nacional, BCIN. Forma part dels 150 elements del Mapa del Patrimoni Industrial de Catalunya i està protegit amb un nivell de protecció “integral” pel Pla de Protecció del Patrimoni de Sabadell. Està en desús des de finals dels anys 90 del segle passat.

Tot i gaudir de la màxima protecció es troba en un elevat procés de degradació fins el punt de trobar-se en un estat de semi ruïna a causa de la manca de manteniment des de fa anys per part de la propietat. El passat mes de desembre va col·lapsar una part important de la coberta, tal i com es pot observar en la imatge adjunta i tot apunta que l’Ajuntament de Sabadell no havia emprès cap actuació al respecte per evitar el mal estat en què ha arribat.

Davant d’aquesta situació l’Entesa per Sabadell va sol·licitar el passat 29 de maig, via instància, consultar l’expedient de disciplina urbanística per conèixer quines actuacions i quins requeriments s’han efectuat a la propietat perquè mantingui en bon estat el conjunt protegit del Molí d’en Mornau. Fins el dia d’avui el govern municipal no ha donat resposta a la petició, vulnerant, una vegada més, el dret d’accés a la informació pública de respondre en un termini màxim de 30 dies.

En la seva resposta l’Ajuntament reconeix que no existeix cap expedient de Disciplina i que, ara, “s’estan realitzant actuacions prèvies per determinar les actuacions que ha de realitzar la propietat”. Vol dir que, tot i l’estat de semi ruïna que l’edifici presenta des de fa temps, cap l’administració ha vetllat per la situació n’hi ha requerit a la propietat que realitzi les obres corresponents que garanteixen el manteniment del Molí d’en Mornau.

Recordem que és obligació de la propietat mantenir els edificis, més si es tracta d’un edifici protegit i especialment si està declarat com a Bé Cultural d’Interès Nacional, BCIN, com és el cas del Molí d’en Mornau. Si la propietat no fa el manteniment, l’Ajuntament ha d’obligar-la a fer les actuacions necessàries.

Des de l’Entesa per Sabadell també hem adreçat al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, del qual depèn també vetllar per la conservació dels edificis declarats BCIN, l’estat d’abandonament en què es troba el Molí d’en Mornau.

La situació d’abandonament i degradació d’aquest edifici protegit és una mostra més del desinterès de determinats propietaris i del govern municipal que tenen el deure de garantir el patrimoni arquitectònic, industrial i històric de la ciutat estigui en les condicions que es mereix.