Ca n’Alzina i l’interès general

Isidre Soler Clarena, Entesa per Sabadell

Sabadell va ser pionera en valorar i protegir els espais naturals del Rodal i va acordar, per ampli consens polític i social, donar-li cobertura legal en el Pla General Urbanístic de 1993 per avançar cap a una ciutat equilibrada urbanísticament, cohesionada socialment i ambientalment sostenible, on els espais naturals agrícoles, forestals i fluvials tenen un paper fonamental per a mantenir l’equilibri territorial, la biodiversitat i el benestar. Les disposicions i normes del Pla General van adreçades a garantir l’interès general i són d’obligat compliment.

La finca agrària de Ca n’Alzina està ubicada en un espai del Rodal que compta amb el màxim nivell de protecció urbanística i ambiental. Situada en sòl no urbanitzable i de valor agrari pel Pla General i de Protecció Especial pel seu interès natural i agrari pel Pla Territorial Metropolità de Barcelona. Forma part de l’àmbit de la Riera Seca-Santiga protegit pel Pla de Protecció del Patrimoni pels seus valors ambientals i paisatgístics. La masia de Ca n’Alzina està protegida pel seu interès arquitectònic i històric i el seu entorn està declarat d’interès d’expectativa arqueològica.

Aquesta màxima protecció no va ser un impediment perquè els propietaris de Ca n’Alzina realitzessin, entre els anys 2000 i 2013, nombroses actuacions per a convertir la masia i la finca agrària en una immensa hípica d’alt nivell i de projecció internacional: Barcelona Horses. Sabedors que la legislació no permetia ubicar una hípica en aquell espai van actuar amb tota impunitat i amb absolut menyspreu per la normativa i l’interès general. Allò que la ciutat havia acordat protegir pels seus valors els propietaris ho van aniquilar.

Van anivellar el terreny fins 17 metres d’alçada amb l’abocament de més de 50.000 m3 de terres i runes per construir les instal·lacions d’hípica. Van talar més de 150 arbres entre alzines i pins, van obrir camins i reomplir torrents. Construïren més de 2.000 m2 de noves edificacions: club social, quadres, coberts, boxes, pèrgoles, una piscina,… i van ampliar la masia per restaurant. Tot això sense cap tipus de llicència, que tampoc l’haurien obtingut per tractar-se d’actuacions no permeses.

Unes actuacions delictives i continuades contra el medi, la legislació i l’interès general, de les que el govern municipal en tenia ple coneixement, però mai va actuar per aturar-les i obligar la restitució de la finca al seu estat original. La Unitat de Vigilància Rural de la Policia Municipal aixecava actes de les nombroses infraccions, els tècnics obrien expedients de disciplina urbanística i el govern del PSC, no només no les cursava, sinó que va tramitar un Pla Especial que tenia com a finalitat legalitzar totes les actuacions il·legals i no legalitzables considerant-les com a “preexistents”. Pla Especial que el govern va haver de retirar per no incórrer en un delicte de prevaricació.

La defensa de l’interès general, de tot allò que forma part de l’àmbit col·lectiu i del bé públic forma part de la raó de ser de l’Entesa per Sabadell. Davant la gravetat dels fets, del menyspreu per uns espais naturals que la ciutat havia decidit protegir, de la inacció i complicitat del govern del PSC, el març de 2014, l’Entesa va interposar una denúncia per les actuacions realitzades a Ca n’Alzina sense llicència, per haver-se iniciat 12 expedients de disciplina urbanística sense conseqüències ni sancions i per haver-se tramitat un Pla Especial.

Al llarg dels 8 anys d’instrucció del sumari s’ha confirmat i aguditzat la gravetat de les intervencions a Ca n’Alzina a partir de les inspeccions, dels atestats dels Mossos d’Esquadra, dels informes dels tècnics municipals i de les declaracions dels testimonis. Però també ha augmentat l’estupor de que s’hagués permès tanta impunitat durant tants anys i també de veure com la Jutgessa instructora sobreseia les actuacions contra els responsables municipals que van tolerar i encobrir la transformació de la finca i que van permetre que la hípica i el restaurant funcionessin sense llicència d’activitats durant molts anys.

Finalment, s’ha celebrat el judici pels delictes comesos a Ca n’Alzina, en el que s’ha assegut en el banc dels acusats únicament el seu propietari, Quirze Elias. El Ministeri Fiscal, l’acusació particular exercida per l’Ajuntament de Sabadell i l’acusació popular exercida per l’Entesa per Sabadell, li han demanat entre 2 anys i mig i 4 anys de presó pel delicte continuat contra l’ordenació del territori, multa en concepte de responsabilitat civil, l’enderroc de les construccions il·legals i la reposició del terreny.

Ara, la jutgessa ha de dictar sentència i confiem que sigui exemplar davant de tanta impunitat i menyspreu pels espais naturals protegits, la legislació i l’interès general. I que esdevingui un clar advertiment per a qualsevol altra actuació que vagi en contra d’allò que la ciutat va decidir protegir i preservar.

L’Entesa per Sabadell ha estat decisiva per denunciar i aturar l’atemptat al Rodal que ha significat la destrucció de la finca agrària protegida de Ca n’Alzina. Ho ha fet sola, sense l’acompanyament d’altres organitzacions i entitats. I ho ha fet fins el final i amb “bel·ligerància” tal i com va acusar durant el judici el Sr. Josep Ayuso, el regidor d’urbanisme del govern del PSC que, casualment, no va tramitar els expedients sancionadors que tenia damunt la taula.

Sí, l’Entesa va actuar amb convenciment i bel·ligerància contra unes actuacions que anaven contra el medi i l’interès general. Tal i com ha fet i fa en tot allò que considera que lesiona els interessos col·lectius i el bé públic.

[Fotografia capçalera: Roger Benet]