L’Entesa per Sabadell planteja una proposta per fer viable l’Escola d’Infermeria

Les antigues naus Pilar Bosser són més adequades que l’Artèxtil

L’Entesa per Sabadell sempre ha defensat que la UAB ampliï la seva presència a la ciutat i ofereixi especialitats formatives vinculades a la sanitat, com una Escola d’Infermeria. En el programa electoral de 2007 ja plantejàvem la creació d’una Escola d’Infermeria i una Escola de Treball Social a la Caserna de la Guàrdia Civil.

Fa uns mesos el govern municipal va anunciar, sense cap debat previ, cedir la totalitat dels 7.600 m2 de superfície de l’antiga fàbrica Artèxtil a la UAB per ubicar-hi una Escola d’Infermeria.

Des de l’Entesa vam considerar que es tractava d’una decisió precipitada i sense el rigor necessari que requereix una decisió d’aquesta importància.

Inconvenients a l’Artèxtil:

 • Ubicació allunyada de l’Hospital Taulí, impedint una integració funcional

 • Edifici infrautilitzat per una escola d’infermeria

 • Entorn poc adequat, amb manca de verd

 • Dificultats arquitectòniques pels requisits del Pla de protecció del Patrimoni

 • Manca de places d’aparcament de vehicles

Per aquests motius des de l’Entesa per Sabadell proposem crear Campus universitari al Taulí i ubicar l’Escola d’infermeria a les naus conegudes com a Pilar Bosser junt al Parc Taulí, de propietat del Consorci Hospitalari Parc Taulí, actualment destinades a aparcament, junt amb el solar veí, de propietat municipal i també destinat a aparcament.

La proposta, que podeu veure en aquest enllaç, consisteix:

 • Ubicar a l’actual edifici i les naus, de 3.000 m2, la direcció, administració, aules teòriques i pràctiques, un auditori, restauració, etc.

 • Nou edifici amb façana a la Gran Via, de 1.000 m2, per les aules

 • Un aparcament soterrat de 2 plantes a l’interior, amb capacitat per 240 places

 • Una plaça pública a l’interior connectada amb la Gran Via per un porxo

 • Pacificació del C. de Francesc Izard per unir l’Escola d’Infermeria amb el Parc Taulí

Avantatges naus Bosser:

 • Nou campus universitari per la UAB

 • Vinculació amb l’Hospital Taulí i concentració equipaments

 • Entorn escolar atractiu i segur, reducció emissions per pacients i veïns

 • Aprofitament del Patrimoni

 • Eliminació vehicles en superfície

 • Creació d’una plaça pública

 

Una oportunitat pel sector Samuntada

La transformació d’aquesta illa és també una oportunitat per a dignificar el sector Samuntada i el propi Taulí.

Proposem pacificar la rotonda de la Torre de l’Aigua i la resta del carrer fins l’Escola Samuntada, convertint un entorn escolar en segur, i la urbanització del descampat fins la carretera de Caldes, qualificat de Jardí urbà però que actualment és un espai marginal i d’aparcament irregular.

Una altra possibilitat és que els vehicles de l’aparcament del Taulí surtin en direcció a la Gran Via, per evitar el pas de vehicles pel mig del Parc i l’afectació a la seguretat de les persones i la contaminació en un entorn hospitalari.

 

I a l’Artèxtil?

Cal un debat ciutadà sobre les possibilitats de l’Artèxtil per cobrir la manca d’equipaments que té la ciutat, adaptades a les característiques arquitectòniques de les naus i els condicionants del Pla de Protecció del Patrimoni.

Una d’elles podria ser un espai destinar a exposicions de gran format i altres manifestacions culturals i que la ciutat no disposa, algunes relacionades amb la memòria de la indústria tèxtil, complementaries al Museu Tèxtil. Un espai destinat a l’ART-TÈXTIL

En definitiva, es tracta d’una mostra més de la vocació de l’Entesa per Sabadell d’aportar idees i propostes per la millora de la ciutat. En aquesta ocasió per enfortir el teixit formatiu i consolidar l’oferta del Parc Taulí com a unitat docent hospitalària.

 

Més informació al full informatiu Escola d’Infermeria a les Naus Bosser, una proposta realista