L’Entesa per Sabadell defensa el Ripoll i s’oposa al projecte de piscina d’onades artificials

Es tracta d’un projecte privat, lucratiu i elitista, que va en contra del Parc fluvial del Ripoll, de la sostenibilitat i dels escassos recursos hídrics

El govern del PSC ha anunciat per sorpresa de tothom la intenció d’impulsar un projecte privat consistent en un complex d’oci que ocuparia 30.000 m2 a la llera del riu Ripoll, entre la Bassa de Sant Oleguer i la Pista coberta d’atletisme. Amb una piscina de 7.000 m3 d’aigua provinent de la xarxa d’aigua potable, amb onades artificials per la pràctica del surf, una segona piscina, restaurants, gimnàs, zona de patinatge, zona d’aparcament, etc.

El complex ocuparia uns terrenys públics de titularitat municipal i el govern del PSC, amb el suport ja anunciat de Junts per Sabadell, pretén cedir-lo per un període de 40 anys, a canvi d’un cànon anual per compensar que un negoci privat s’instal·li i es lucri en un espai públic.

Es tracta d’una proposta absolutament forassenyada, contrària als més mínims criteris de sostenibilitat ambiental, especialment dels recursos hídrics que es troben en una situació d’escassetat que s’agreuja cada vegada més a causa del canvi climàtic, la sobreexplotació del territori i el malbaratament. L’aigua és un recurs limitat, essencial per les necessitats bàsiques de la població i per aquest motiu és imprescindible la bona gestió i la conservació dels recursos hídrics, tal i com reclamen tots els organismes mundials.

Una vegada més el PSC obvia i menysprea aquesta situació de crisi ambiental i dels recursos naturals com l’aigua, les necessitats reals, actuals i futures, de la ciutadania i les recomanacions d’estalvi i d’una gestió eficient. En canvi aposta pel malbaratament, únicament per afavorir determinats negocis especulatius i lucratius.

A més de la problemàtica de l’aigua aquest projecte agreujaria l’impacte sobre el riu Ripoll, per la major pressió de persones, de vehicles i de mobilitat i amb més contaminació atmosfèrica, acústica i ambiental, per un complex elitista de dubtosa rendibilitat econòmica i social.

L’Entesa per Sabadell defensa un Parc fluvial del riu Ripoll obert a tothom, sostenible i el màxim de respectuós amb els seus valors naturals i paisatgístics. Apostem per millorar la qualitat de l’aigua del Ripoll, la millora dels camins, l’eliminació del barraquisme i l’ordenació de les hortes. La rehabilitació i ús del patrimoni cultural i històric, com el Molí d’en Mornau, el Molí del Font, de propietat municipal però en un estat de ruïna. La creació d’itineraris culturals: molins hidràulics, la Sèquia Monar, forns de calç, pous de glaç, Coves de Sant Oleguer, etc. fent compatible la indústria neta i les activitats econòmiques amb el caràcter de Parc.

Aquesta és l’actuació que reclamem al govern municipal, enlloc de projectes que van en sentit contrari a la millora del riu Ripoll, actualment en mal estat, i de la adequada gestió d’un recurs tan escàs com l’aigua.