L’Entesa per Sabadell demana al PSC que assumeixi les conseqüències de la seva mala actuació a l’Artèxtil

L’Entesa va presentar al·legacions a l’expedient d’alteració de la qualificació jurídica i cessió de l’Artèxtil advertint de múltiples deficiències

El passat mes de desembre l’Entesa per Sabadell va presentar al·legacions a l’expedient d’alteració de la qualificació jurídica de la part demanial de la finca de la Fàbrica Artèxtil, desafectant-la del domini públic i qualificant-la com a bé patrimonial, que el govern municipal havia aprovat inicialment i posat a exposició pública amb la finalitat que s’hi fessin les al·legacions o reclamacions pertinents.

El tràmit d’exposició pública és un tràmit regulat per llei que les administracions han de dur a terme en pro de la transparència en l’activitat pública i de la participació ciutadana en els afers públics. En cas d’al·legacions l’administració està obligada a respondre i motivar l’acceptació o no de les propostes i donar compte al Ple.

Tot i ser normatiu al PSC li molesta que es facin al·legacions als seus expedients, perquè en moltes ocasions es posen en evidència les seves mancances, el seu desconeixement de determinats temes i la intenció de saltar-se determinades normatives o procediments.

És tan gran la seva arrogància política que enlloc de reconèixer les evidències i rectificar -ja no demanem agrair les aportacions i les alertes- aboca totes les seves frustracions i males formes contra qui ha presentat al·legacions, acusant-los d’estar contra l’objectiu de l’expedient posat a informació pública, contra la ciutat o contra el què sigui. És l’estratègia del perdedor: acusar als altres de la seva mala partida.

L’Entesa per Sabadell sempre ha presentat al·legacions a aquells documents posats a exposició pública que ha considerat convenient fer-ho per millorar la proposta, advertir de determinades deficiències, per defensar l’interès públic o exposant alternatives. És el cas de les al·legacions presentades a l’expedient d’alteració de la qualificació jurídica i cessió de l’Artèxtil, que de manera resumida són:

  • Manca de solidesa de la justificació del canvi de qualificació jurídica de les naus qualificades de domini públic. Cal prèviament concretar l’espai realment necessari a partir d’un document que defineixi de manera raonada quines dependències i superfícies són necessàries pel nou equipament. Document inexistent en l’expedient.

  • Manca de garanties jurídiques, des del punt de vista urbanístic, de la totalitat de la finca. Ja que és pertinent l’aprovació definitiva dels PEPS, actualment en fase de tramitació i la de la MPG per ajustar la totalitat de la superfície a la qualificació de Sistema d’equipament educatiu, amb la finalitat de donar garanties jurídiques a la qualificació urbanística de la totalitat de la finca a cedir.

  • Manca d’informació avaluable sobre les finques a les que es vol modificar la seva actual qualificació jurídica, al no constar en l’expedient còpia de la informació registral emesa pel Registre de la Propietat.

  • Rectificar la data del Ple municipal reproduïda erròniament en diferents documents de l’expedient.

  • A la decisió d’hostatjar la nova Escola d’Infermeria a l’Artèxtil, presa al marge del més mínim debat sobre quines altres necessitats d’equipaments que té la ciutat i quines podria ubicar l’Artèxtil i si és l’edifici més adient per acollir l’Escola d’Infermeria.

  • A la manca de garanties sobre la propietat de l’Artèxtil, degut a l’afirmació de l’alcaldessa Marta Farrés anunciant que: L’actual govern assegura que “intentarà recuperar” els imports que es van dipositar per adquirir la fàbrica Artextil.

En les al·legacions deixem ben clar que des de l’Entesa compartim la importància per la ciutat que la UAB aposti pel campus universitari de Sabadell i vulgui ampliar la seva oferta d’especialitats formatives vinculades a la sanitat, especialment la titulació d’Infermeria, unit a la consolidació del Taulí com hospital universitari.

 

Podeu consultar la totalitat de les al·legacions a:

https://www.entesa.org/wp-content/uploads/2022/02/211203_Allegacions_ES_Artextil.pdf