L’Entesa per Sabadell demana al govern municipal més cura per les escultures de la ciutat

L’Entesa per Sabadell demana a l’Ajuntament que tingui cura i faci el manteniment necessari de les escultures de la ciutat, ja que tot i formar part del patrimoni col·lectiu a l’espai públic pateixen del més absolut estat d’abandonament. Pintades, oxidació, mutilació o simplement desaparició, són alguns dels efectes de la manca de manteniment.

Per aquest motiu l’Entesa per Sabadell va adreçar el passat 4 de desembre un escrit a l’alcaldessa Marta Farrés i al regidor de Cultura, Carles de la Rosa, exposant aquesta manca de manteniment i la necessitat d’actuar-hi, concretant-lo en dos exemples:

– L’escultura “L’home de bronze” en homenatge a l’exalcalde Antoni Farrés, obra de l’artista Agustí Puig i situada al Parc Catalunya, que ha sofert múltiples pintades tipus “gargot” o signatura.

– L’escultura monumental “A Campoamor” de l’artista Benet Ferrer, situada al Carrer de Goya, la qual, degut a la manca de manteniment, pateix un important procés d’oxidació que podria provocar-li la caiguda.

Dos mesos després de la petició no hem rebut la més mínima resposta per part del govern. Tot i això, confiem que l’Ajuntament actuï per preservar el bon estat d’aquestes i de la resta d’escultures.

Les escultures formen part del patrimoni de Sabadell i són una mostra dels referents històrics i culturals col·lectius. El seu deteriorament pot comportar la seva desaparició/pèrdua, pot generar problemes de seguretat i dona una molt mala imatge de la ciutat i dels seus responsables. En conseqüència, l’Ajuntament n’ha de tenir cura i evitar el seu abandonament.