Ple municipal extraordinari

ORDRE DEL DIA PER A LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT PLE DEL DIA 24/12/2019 A LES 09:30 HORES.

A) PART RESOLUTIVA

1.-ÀREA DE PRESIDÈNCIA I DRETS SOCIALS

SECRETARIA GENERAL

  1. Adquisició directa de les obres inacabades de l’aparcament del passeig de la Plaça Major realitzades per Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.