L’Entesa sol·licita 8 anys de presó al propietari de Ca n’Alzina pels delictes urbanístics i mediambientals i la total reposició del terreny

Finalitzada la fase d’instrucció del sumari que investiga les irregularitats comeses a la finca de Ca n’Alzina, l’Entesa per Sabadell com acusació popular, l’Ajuntament de Sabadell com acusació particular i la Fiscalia, hem sol·licitat l’obertura de judici oral i presentat els corresponents escrits d’acusació.

El sumari s’inicià el març de 2014 a partir de la denuncia que l’Entesa per Sabadell va interposar al comprovar l’existència de nombroses construccions il·legals (2.000 m2) i la radical alteració del terreny, amb importants abocaments (50.000 m3 de terres i runes), tala d’arbres, torrents reomplerts, etc. amb la finalitat d’instal·lar-hi una hípica. Totes les actuacions es van realitzar en sòl no urbanitzable, especialment protegit pels seus valors agraris, ambientals i patrimonials pel planejament municipal i pel Pla Territorial Metropolità.

L’alteració del terreny i les construccions es van efectuar des de l’any 2.000 sense cap mena d’autorització ni llicència, ni possibilitats d’obtenir-la en base la normativa i es van poder materialitzar gràcies a la necessària connivència del govern municipal del PSC que coneixia totes aquestes actuacions per les múltiples denuncies interposades per la Policia municipal i els tècnics municipals.

A pesar de les denuncies internes i els expedients de disciplina urbanística oberts, en cap cas no van finalitzar amb sancions, ordres d’enderroc o de restitució de l’espai físic. El govern del PSC no tan sols no va actuar contra les actuacions il·legals sinó que va aprovar inicialment en Junta de Govern Local del 20.12.2013, el Pla Especial de Ca n’Alzina amb l’objectiu d’aprovar totes aquestes irregularitats comeses com si haguessin existit sempre, a pesar dels informes contraris dels tècnics municipals.

Davant d’aquests indicis el Jutge instructor va imputar Josep Ayuso i Maite Morao, llavors regidor d’Urbanisme i cap de l’Àrea d’Urbanisme de l’Ajuntament de Sabadell, d’un possible delicte contra l’ordenació del territori i prevaricació administrativa.

Incomprensiblement però i a pesar de les evidències del sumari i de les declaracions dels tècnics municipals, el Jutge instructor, a petició de la Fiscalia, va arxivar les actuacions contra aquest dos imputats i contra l’alcalde i l’arquitecte municipal de Polinyà, obviant aquesta connivència entre els responsables polítics i el propietari de Ca n’Alzina i a pesar del recurs interposat per l’Entesa per Sabadell, quedant com a únic acusat el propietari de Ca n’Alzina, Quirze Elias Vinardell.

Ara tancada la instrucció l’Entesa per Sabadell ha presentat el seu escrit d’acusació sol·licitant les condemnes següents a Quirze Elias Vinardell:

  • 4 anys de presó i multa de 24 mesos a raó de 100 euros diaris, per un delicte continuat contra l’ordenació del territori.

  • 4 anys de presó i multa de 24 mesos a raó de 100 euros diaris, per un delicte contra el medi ambient.

  • L’enderroc a càrrec de l’acusat de les construccions efectuades il·legalment, i la reposició del terreny al seu estat original.

  • L’empresa BARCELONA HORSES, S.L. haurà de respondre com a responsable civil subsidiari.

  • Requeriment de la documentació comptable de l’empresa BARCELONA HORSES, S.L.

  • Citar en qualitat de testimonis a diversos agents de la Policia local de Sabadell i tècnics municipals durant la celebració del judici oral.

L’Entesa per Sabadell valora molt positivament el treball que ha realitzat durant aquests gairebé cinc anys d’instrucció d’uns fets delictius que han afectat greument un dels espais naturals amb més valor de Sabadell, comesos amb tota impunitat pels propietaris de Ca n’Alzina i la permissivitat del govern del PSC. De ben segur que sense aquest treball no s’haguessin aturat les obres il·legals ni reclamat la reposició del terreny.

Confiem que en el judici oral a celebrar en els propers mesos se’n derivin les responsabilitats comeses per part del propietari i no descarta que puguin acabar assumint també les seves responsabilitats els responsables polítics i tècnics que van tolerar els fets. I, especialment, que sigui restituït tot el terreny al seu estat originari.