La gavina blava tufeja

Sebastià Ribes i Garolera

Així que arrenca el Ple, després de recordar-nos l’alcalde els dies de presó i exili que porten cadascun dels nostres represaliats polítics, i un cop aprovada l’acta de la sessió anterior, presenciem el llançament de femta verbal per part de l’únic regidor del PP en el consistori. Ja sabem que empastifar, perquè sempre alguna cosa queda, és una pràctica habitual del partit de la gavina, ocell que dit sigui de passada la seva femta és altament corrosiva, però no deixa de sorprendre la frivolitat amb que el regidor fa un embolcall concatenant paraules i suposades accions amb tota naturalitat, sense que el seu rostre salti a trossos.

En aquest punt de l’ordre del dia calia aprovar el reconeixement d’un deute per un estudi i una auditoria fetes fa dos anys. L’esmentat regidor acusa al govern d’haver contractat en plantilla un tècnic especialista el qual alhora ha contractat a una empresa per fer l’estudi que suposa havia de fer ell, però amb l’agreujament, sempre segons el regidor, que aquest tècnic havia treballat anteriorment a l’empresa contractada. En poques paraules, afirma que el tècnic no fa el que li correspon fer, es malbaraten els diners, s’ha produït una contractació externa il·legal per amiguisme d’una greu incompatibilitat. Tot el seu relat de ficció el construeix a partir de la lectura interessada d’un currículum del mateix tècnic exposat públicament a Internet.

Quan veus un parlotejar difamatori d’aquestes característiques et preguntes de quin fang està fet aquest representant en el consistori del partit més corrupte a nivell d’Estat, d’ençà que hem recuperat la democràcia, i si és casualitat o no que aquesta difamació s’expliciti el mateix dia que ha entrat a la presó, per a quatre anys, qui fou ministre d’economia, vicepresident del Govern d’Aznar, i Director del Fons Monetari Internacional, Rodrigo Rato.

També es deplorable constatar el poc nivell d’oposició que té el govern municipal (si són el futur govern de la ciutat… Uf!), doncs coneixent els numerets teatrals a què ja ens té acostumats l’únic regidor del PP, donen per verídica la ficció que acabàvem de sentir, canviant les intervencions previstes sobre el tema concret del dictamen, per preguntes inquisitorials sobre els fets relatats.

De res ha servit que el regidor responsable, en nom del govern, expliqués que la contractació de l’empresa va seguir el preceptiu tràmit legal, que l’esmentat tècnic mai havia treballat a l’empresa contractada, que la feina que té assignada és una altra, etc. A primera i segona volta tots, des dels regidors de la torna fins a CiU, han insistit donant crèdit a l’exposició “pepera”. El portaveu de CiU fins i tot, amb el to pedant de qui dóna una lliçó, intenta posar zitzània dins del govern, afirma que algú fa coses incorrectes que són assumides pels altres i ho emfatitza amb una amenaça contundent: qui voti afirmativament aquesta resolució, de ser fraudulenta, en respondrà amb els seu patrimoni personal.

Fins aquí sembla que el portaveu del PP s’ha sortit amb la seva, fer que la sala tufegi amb un ambient de dubte, perquè l’únic que hi ha a la segona volta de les intervencions és la confrontació entre dos relats, el dels fets explicitat pel regidor responsable i el de ficció teatralitzat pel portaveu del PP apuntalat amb les demandes de la resta, o sigui la paraula d’un contra l’altre. En aquest moment l’alcalde obre finestres, demana l’opinió jurídica del Secretari el qual confirma que la contractació de l’empresa es va fer seguint escrupolosament el procediment legal. L’alcalde insisteix en l’aireig, demana l’opinió sobre l’amenaça feta pel portaveu de CiU. El Secretari titubeja, sembla que ho troba tan fora de lloc que no sap que dir, però confirma que sí, que els regidors en el Ple sempre són responsables dels seus actes, però en aquest cas no hi cap incompatibilitat ni cap irregularitat perquè el pagament a l’empresa queda regulat. La sala ha perdut el tuf.

Si la pastifa del PP havia generat una franca incertesa, si després del debat persistia algun sincer dubte, un cop escoltat al Secretari el tema quedava resol i jurídicament aclarit. El que calia esperar és que l’oposició s’abstingués. Doncs no, tothom, des dels regidors de la torna, Bosch i Monge, els del PSC, Ciutadans, CiU i PP van votar en contra, menystenint l’autoritat del Secretari. Una segona mostra del nivell d’oposició que té la ciutat.

A l’acabar el Ple, en l’espai de precs i preguntes l’alcalde va tornar a tractar el tema, ara per reblar allò que s’ha havia dit. Verificat l’historial professional del tècnic, podia afirmar amb rotunditat que mai havia treballat a l’empresa contractada. Una fragància sedant recorre la sala de cap a cap i s’aixeca el ple.