Per un Centre amb futur

Isidre Soler Clarena, Entesa per Sabadell

El passat 27 de juny vaig poder assistir a l’acte El centre de Sabadell, una gran oportunitat, organitzat per l’Oficina del Centre, Comerç Centre, la Cambra de Comerç i la Fundació Bosch i Cardellach sobre el Pla del Centre que l’Ajuntament està elaborant.

passeig.jpgL’acte en sí aixecava expectativa. Escoltar les reflexions de quatre entitats amb pes en determinats sectors de la ciutat bé valia la pena. Debatre sobre el futur del centre de Sabadell, massa anys maltractat i sense un projecte definit, era un exercici gairebé de responsabilitat ciutadana i per això alguns hi érem.

L’acte però em va resultar coix. Potser perquè qüestionar un Pla que encara no s’ha fet públic i que tampoc no va ser exposat als assistents, corria el risc de donar una visió parcial i distorsionada del mateix. Tampoc no va aportar credibilitat que alguns dels ponents deixés anar afirmacions sense cap base, com que el Pla generaria 2.500 aturats i es quedés tan ample.

Si bé compartim que el centre de Sabadell ha de ser un espai dinamitzador, un àmbit atractiu que aporti valor al conjunt de la ciutat i generi capitalitat, les actuacions a realitzar hauran d’anar més enllà de les preocupacions-conclusions que, si més no per insistència, es van exposar: mimar el cotxe privat, proveir el centre amb més aparcaments, especialment el del Passeig Manresa, més senyalitzats i, sobretot, no precipitar-se, no tenir pressa per aplicar propostes innovadores sobre mobilitat.

Dimarts es va escoltar un discurs antic i reduccionista, molt semblant als de fa 25 anys quan s’anaven a implantar els primers carrers de vianants. Un discurs en direcció contrària a les tendències de futur. Si volem avançar no podem posar el fre de ma. Cal mirar endavant amb propostes innovadores, amb una mirada àmplia cap a tot allò que incideix en fer del centre de la ciutat un espai de qualitat. Cal veure com han transformat els seus centres ciutats semblants: Granollers, Sant Cugat del Vallès, Manresa, Vic, Vilanova i la Geltrú, Terrassa,… per no citar altres ciutats de la península o europees.

pl_pipi.jpgEfectivament, tenim una gran oportunitat. O transformem el Centre en un espai habitable, sostenible i atractiu, especialment per a les persones, o ens fossilitzem i ens instal·lem en la decadència.

L’atractiu i la singularitat del Centre passa per considerar i aplicar les tendències innovadores sobre mobilitat que aporten qualitat a l’espai públic i al medi ambient. Més espai per a les persones, menys contaminació i més confort. Això passa necessàriament per reduir el pes de l’espai que actualment ocupen els vehicles privats -més d’un 60%-, reforçar un transport públic eficient i no contaminant i dotar d’aparcaments dissuasius.

Uns aparcaments situats en la perifèria de l’espai pacificat a pocs minuts del nucli central, que no distorsionin la mobilitat d’aquest àmbit i que no entrin en contradicció amb la voluntat d’ampliar la zona de vianants amb una mobilitat generada per accedir-hi. Si ja va ser un error construir un aparcament sota la Plaça del Doctor Robert, amb una entrada i sortida al rovell del centre, no podem ara condemnar la Via Massagué i els carrers de les Valls i de la Salut omplint-los amb més cotxes que aniran o sortiran de l’accés del Passeig Manresa.

Si volem qualitat de l’espai públic també caldrà una decidida actuació contra l’actual invasió de cotxes i més cotxes, a tota hora i de manera indiscriminada, dels carrers de vianants.

Però la qualitat i l’atractiu del Centre no passa tan sols per una mobilitat eficient i un acurat espai públic. Caldrà dinamitzar l’oferta patrimonial i cultural pública i privada. La Casa Duran, la Casa de la Maternitat, el Vapor Turull, el Vapor Pissit, el futur espai cultural a l’Euterpe, etc. s’han de convertir en motors d’activitats i serveis. Així com millorar l’oferta residencial que eviti la desertització del centre.

Tan sols amb una visió àmplia, moderna i innovadora, i unes polítiques clares i decidides adreçades a millorar la mobilitat, la qualitat ambiental i l’espai públic, junt amb l’impuls de l’oferta cultural, de serveis i residencial, podrem assolir un Centre per viure, per treballar i atractiu al comerç. Un Centre amb futur com Sabadell es mereix.