L’Entesa per Sabadell celebra l’inici de les obres de remodelació de l’estació Sabadell Centre de Renfe

estacio_renfe_centre.jpg

Es posa fi al dilatat i vergonyós incompliment de Renfe de l'obligació d'eliminar les barreres arquitectòniques

Amb l’anunci oficial de l’imminent inici de les obres de remodelació de l’estació de Renfe Sabadell-Centre es posa fi a un dilatat calvari per les persones usuàries de l’estació. Unes obres que la Dirección General de Renfe va adjudicar el passat mes de juliol a l’empresa TECSA, per un import de 2,42 milions d’euros i un termini d’execució de 8 mesos.

estacio_renfe_centre.jpgAmb les obres previstes, consistents en remodelar totalment el vestíbul de l’estació i instal·lar un ascensor i unes escales mecàniques que el comuniqui amb el carrer, així com la connexió de les andanes amb el vestíbul per mitjà d’un ascensor i una escala mecànica a cada andana, s’eliminaran definitivament les barreres arquitectòniques existents des de que es va construir aquesta estació als inicis dels anys 70.

Han estat més de 45 anys dificultant l’accés a les persones amb problemes de mobilitat. Més de 25 anys incomplint sistemàticament l’obligació d’eliminar les barreres arquitectòniques, tal i com determina la Llei de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques aprovada l’any 1991. I més de 12 anys des de que ADIF va anunciar l’any 2004 el seu compromís de remodelar l’estació.

Durant aquests anys l’Entesa per Sabadell ha vingut denunciant aquesta situació, reclamant que l’obra fos inclosa en els pressupostos de l’estat, fent mocions al Ple municipal instant a Renfe a resoldre la greu problemàtica, adreçant queixes al Síndic de Greuges i a la Defensora del Pueblo i realitzant accions directes de denuncia amb persones amb mobilitat reduïda.

Des de l’Entesa celebrem l’anunci de l’inici de les obres, per part dels responsables de Renfe i de les autoritats municipals, que han de resoldre definitivament els greus problemes d’accessibilitat de Sabadell-Centre i acabar amb una situació insostenible pels usuaris i usuàries de Renfe que ve vulnerant els seus drets durant massa anys.