L’Entesa per Sabadell alerta de l’abandonament del Molí d’en Galí i dels riscos que comporta

Demana al govern municipal que insti amb urgència a la propietat a eliminar-los i apliqui la moció aprovada en aquest sentit

El Molí d’en Galí, situat a l’àmbit del riu ripoll, concretament al tram final del Sot fondo de Can Deu, es troba des de fa uns anys totalment abandonat i en un estat de destrucció i de ruïna de bona part de les seves naus.
Aquest abandonament ha convertit l’indret on es troba en un punt d’abocaments incontrolats i en un focus de brutícia enmig del parc fluvial del Ripoll.

Una estat de ruïna que ha convertit en inestables nombrosos elements estructurals i altres elements constructius que poden col·lapsar. Situació que, junt amb la presència de nombrosos pous i foses obertes, comporten un risc per a la seguretat de les persones que poden accedir al recinte industrial sense cap tipus d’impediment.

Aquest focus de brutícia i d’abocaments incontrolats en què s’ha convertit el Molí d’en Galí també representa un greu risc pel medi i per a la qualitat ambiental del riu Ripoll.

Per altra banda, la nau més antiga del Molí i les dues xemeneies del conjunt industrial, disposen d’un nivell de protecció documental la nau i volumètric les xemeneies, pel Pla Especial de Protecció del Patrimoni, PEPBAMAS.
Malauradament, el Molí d’en Galí no és la única industria del riu Ripoll que, arran de la desindustrialització, ha sofert l’abandonament per part dels seus propietaris i s’ha convertit en un focus de brutícia i en un espai de risc per a les persones i el medi.

Per aquest motiu l’Entesa ja va proposar elaborar un “Pla d’actuació al parc industrial del riu Ripoll amb la finalitat de garantir la seguretat estructural i l’eliminació dels riscos físics i ambientals, alhora que s’implanten mesures per evitar la degradació i el vandalisme”. Proposta que va ser aprovada pel Ple municipal del 5 de gener de 2012.

Davant d’aquesta situació, l’Entesa per Sabadell ha traslladat aquesta informació al govern municipal, sol·licitant-li que apliqui l’esmentat Pla i insti a la propietat a actuar amb urgència i deixar en condicions de seguretat ambiental i per a les persones el conjunt industrial del Molí d’en Galí.