L’Entesa per Sabadell demana al govern municipal que revisi la llicència d’enderroc de Ca l’Escardat i actuï si es va concedir irregularment

150301 Vapor Ca l'Escardat 1p

Josep Ayuso va autoritzar l’enderroc, tot i tractar-se d’un edifici protegit

Josep Ayuso, llavors tinent d’alcalde d’Habitatge, Urbanisme i Via Pública, va signar el 20 de maig de 2013 el decret 4391/2013, que concedia la llicència per enderrocar el conjunt de Ca l’Escardat (Fàbrica Bosser del carrer d’Alemanya) tot i que disposava de “protecció volumètrica”. Un nivell de protecció que el PEPPS -Pla Especial de Protecció del Patrimoni de Sabadell- no permetia l’enderroc ni el desplaçament de l’element protegit. La llicència concedida, però, va autoritzar l’enderroc de la totalitat de les dues naus, excepte les façanes externes dels carrers d’Alemanya i de Ferran Casablancas.

150301 Vapor Ca l'Escardat 1pA finals de 2014, el Grup municipal d’Entesa per Sabadell va revisar la documentació de les llicències que afecten aquest conjunt, constatant que l’informe de la llicència d’enderroc ignora completament la protecció de l’edificació i no existeix cap informe tècnic ni de patrimoni que faci la més mínima referència al nivell de protecció que li atorga el PEPPS.

Ara, l’Entesa per Sabadell ha sol·licitat novament informació sobre l’enderroc de les naus protegides i ha pogut constatar que es va autoritzar el seu enderroc sense l’existència del preceptiu informe tècnic que posés de manifest que l’edifici gaudia de protecció volumètrica i, en conseqüència, no era viable el seu enderroc.

150301 Vapor Ca l'Escardat 3pEs tracta d’una greu irregularitat més de l’etapa de regidor d’Urbanisme de Josep Ayuso, tal i com va succeir amb el Despatx Corominas, i una nova mostra del menyspreu pel patrimoni de la ciutat i per la normativa que el preserva.

L’abril de 2015 l’Entesa ja va denunciar públicament l’enderroc de les naus de Ca l’Escardat, sense que el llavors govern del PSC fes cap tipus d’actuació.

L’Entesa per Sabadell, amb voluntat de vetllar per la preservació del patrimoni demana al nou govern municipal que revisi la concessió de les llicencies d’enderroc i que actuï davant les possibles irregularitats comeses per l’anterior govern municipal.