L’Entesa per Sabadell satisfeta per la readmissió de dues treballadores de VIMUSA acomiadades fa 2 anys

2014Vimusa

L’Entesa n’havia demanat la readmissió immediata

L’Entesa per Sabadell s’ha mostrat satisfeta per la readmissió a l’empresa municipal VIMUSA de dues treballadores acomiadades al març de 2014 un cop el Consell d’Administració ha acordat no interposar recurs d’apel·lació sobre dues sentències que anul·laven aquests acomiadaments.

2014VimusaEn el seu moment, l’Entesa va exigir a l’alcalde del PSC, Juan Carlos Sánchez, la readmissió de set persones acomiadades unilateralment per la presidència i la gerència de l’empresa. També va criticar la manca de sensibilitat social de la presidenta, Marta Farrés, i el gerent, Jordi Renom, per haver acomiadat les persones que es trobaven en situacions més febles laboralment, pel fet que dues gaudien de reducció de jornada per cura de fills, una estava embarassada, una tenia més de 55 anys i una altra treballava a mitja jornada a través d’un programa d’integració.

D’altra banda, l’Entesa va adreçar un escrit al regidor de Drets Civils i Ciutadania, Quim Carné, demanant que l’Ajuntament no apliqués polítiques discriminatòries pel fet que els acomiadaments afectaven principalment a dones, algunes de les quals amb càrregues familiars o necessitats especials.

Òbviament el PSC va ignorar les peticions de l’Entesa per Sabadell, però 5 treballadors i treballadores van arribar a un acord econòmic, de manera que només 2 van recórrer l’acomiadament.

L’Entesa per Sabadell considera que el govern municipal ha d’afrontar urgentment el futur de VIMUSA, reorientant l’empresa per oferir altres serveis, com ara la rehabilitació d’habitatges i patrimoni històric, l’ampliació de serveis a les comunitats veïnals, les auditories energètiques o la promoció de les energies renovables, però que en cap cas no es poden qüestionar o lesionar els drets laborals.