L’Entesa per Sabadell demana que es protegeixi tot el conjunt del Vapor Pissit

Vapor-Pissit

La part més antiga, que data de 1843, no està protegida

El Vapor Pissit, situat al carrer d’Alemanya, va ser la primera gran fàbrica de Sabadell. Construït l’any 1843, és dels pocs edificis industrials de la ciutat que conserva l’estructura original característica d’aquest tipus de conjunt fabril, format pel pati de drapaires central, les dues quadres paral·leles al pati, l’antiga sala de màquines i la xemeneia.

Vapor-PissitEl conjunt del Vapor Pissit té un gran valor en ser l’únic exponent d’aquesta tipologia d’edifici industrial que es manté a la ciutat i també com a conjunt singular a Catalunya. Així ho corrobora l’Estudi patrimonial del Vapor Pissit realitzat l’abril de 2010, el qual posa de relleu la vàlua del conjunt pel seu interès arquitectònic i històric i la gran importància de la seva preservació.

Tot i la seva rellevància el conjunt del Vapor Pissit no està totalment protegit. El Pla especial de protecció dels béns arqueològics, mediambientals i arquitectònics de Sabadell, l’antic PEPPS ara anomenat PEP-BAMAS, tan sols garanteix la protecció de la nau principal amb façana al carrer del Sol, reconstruïda després que l’any 1910 patís un gran incendi i rehabilitada l’any 2010 amb els fons FEIL. Pel contrari, la part més antiga del conjunt, iniciada la seva construcció l’any 1843 i que engloba les naus interiors, el gran dipòsit d’aigua soterrat per generar el vapor, l’antiga sala de màquines i la xemeneia, no gaudeixen de cap tipus de protecció, més enllà de la documental, i per tant tots aquests elements són susceptibles de ser enderrocats.

El conjunt fabril del Vapor Pissit és de propietat municipal des de l’abril de 1987, quan l’Ajuntament el va adquirir. El Mapa Cultural ja va establir l’any 1995 que s’hi ubiqués el nucli principal del futur Museu de la Indústria Tèxtil Llanera, decisió que es va ratificar per acord unànime del Ple municipal de 1998, en base al projecte museològic de Sabadell aprovat també per unanimitat i que preveu ocupar la totalitat del vapor.

L’Entesa per Sabadell, conscient de la importància de la preservació del conjunt del Vapor Pissit com a peça fonamental del patrimoni històric i arquitectònic de la ciutat, ja va portar al Ple municipal del setembre de 2010 una moció que tenia per objectiu garantir la protecció del conjunt, ampliant l’actual nivell de protecció volumètrica a la totalitat dels elements arquitectònics que el conformen. Els vots contraris del PSC i l’abstenció del PP, però, van impedir que la proposta prosperés i el govern municipal del PSC va escenificar el més absolut menyspreu pel patrimoni històric i cultural de la ciutat.

L’Entesa per Sabadell considera que cal corregir aquesta anòmala situació en què es troba el Vapor Pissit iniciant els tràmits per a modificar el PEP-BAMAS, aprovat inicialment, i dotar el nivell de protecció volumètric a tot el conjunt, tal i com es mereix l’excepcional conjunt fabril i així preservar un dels elements més rellevants de la memòria històrica de la ciutat.