L’Entesa per Sabadell es persona com a acusació particular en relació a les infraccions urbanístiques a Ca n’Alzina

150122 RP Abocaments terres Rodal

L'Entesa va denunciar ara fa un any les actuacions il·legals realitzades durant més de 10 anys

El dimecres 1 d’abril l’Entesa per Sabadell va personar-se com a acusació particular en el marc de les diligències obertes pels jutjats de Sabadell en relació a les infraccions urbanístiques en l’àmbit de Ca n’Alzina. L’Entesa ha pogut comprovar que les diligències per presumptes delictes contra l’ordenació del territori es fonamenten en els informes policials desenvolupats a partir de la denúncia presentada per l’Entesa per Sabadell el març de 2014.

La denúncia de l’Entesa es basava en els indicis observats en la documentació del Pla Especial de Ca n’Alzina, i sol·licitava l’analisi de la documentació aportada i la realització de les investigacions pertinents per aclarir els indicis aportats.

150122 RP Abocaments terres RodalLa tramitació del Pla Especial de Ca n’Alzina va posar al descobert una llarga sèrie d’il·legalitats urbanístiques i ambientals comeses sobre sòl no urbanitzable qualificat de zona de valor agrari pel Pla General Municipal d’Ordenació de Sabadell, inclòs també dins un àmbit de Protecció Especial del Pla Territorial Metropolità i en àmbits inclosos dins el Pla Especial de Protecció del Patrimoni de Sabadell – PEPPS. Aquests fets impliquen que les actuacions realitzades puguin ser qualificades d’infraccions molt greus de la legalitat urbanística, segons estableix la Llei d’Urbanisme.

La denúncia pública de l’Entesa per Sabadell va contribuir a la posterior denegació del Pla Especial, el desembre de 2014, així com a la tramitació de diversos expedients de disciplina. En la seva documentació s’acrediten les irregularitats comeses i s’evidencia la manca de diligència en l’actuació de l’administració municipal per aturar les actuacions il·legals malgrat tenir-ne coneixement, fet que podria haver facilitat la caducitat de diversos expedients de disciplina i de les sancions pertinents.

L’Entesa per Sabadell confia que la investigació judicial determini totes les responsabilitats que es deriven d’una actuació il·legal reiterada que ha suposat la completa transformació d’un espai, afectant de forma evident els valors patrimonials i ambientals i amb total menyspreu a la legalitat i a l’autoritat administrativa de l’Ajuntament.