L’Entesa per Sabadell lamenta l’anul·lació del Pla Especial del Patrimoni de Sabadell per part del Tribunal Suprem

150122 RP Abocaments terres Rodal

L’Entesa ha instat al govern municipal a prendre mesures urgents per garantir la protecció del patrimoni

L’Entesa lamenta que la perseverança d’un privat en la defensa dels seus interessos particulars hagi portat al Tribunal Suprem a l’anul·lació íntegra del Pla Especial de Protecció del Patrimoni de Sabadell (PEPPS). Aquesta anul·lació, que es fonamenta únicament en la insuficiència de l’estudi econòmic-financer del Pla, obliga a tramitar de nou un Pla per a la protecció del patrimoni.

150122 RP Abocaments terres RodalLa sentència, que fou conegueda fa quinze dies, podria tenir un important impacte en la protecció del patrimoni de la ciutat, ja que des del moment de la seva anul·lació passaria a ser vigent el Pla de protecció anterior, el PEPPAS, de l’any 1988, amb un nivell de protecció molt menor que el PEPPS. És per aquest motiu que des del dia que l’Entesa va tenir coneixement de la sentència ha instat al govern municipal a impulsar la suspensió de llicències, com a mecanisme per a garantir que aquesta anul·lació no comportés un període de desprotecció del patrimoni. Alhora, davant la fragilitat jurídica que ha generat l’anul·lació, l’Entesa ha respectat el criteri del govern de no fer-se ressò de la sentència fins haver concretat aquest mesures.

L’Entesa valora positivament que l’Ajuntament aprovés aquest mateix dimecres un Edicte que procedeix ja a la suspensió de l’atorgament de llicències pel termini d’un any en l’àmbit dels espais de valor ambiental, arquitectònic i arqueològic. La suspensió, que s’empara en l’inici dels estudis per a la redacció d’un nou document de protecció del patrimoni de Sabadell, permet la protecció del patrimoni mentre no es disposi d’un nou PEPPS vigent.

Al mateix temps, si bé la sentència del suprem no es pot recórrer, caldrà esperar també a conèixer el resultats d’altres accions legals que es poden dur a terme per part del Consistori.

Amb tot, l’Entesa defensa també la necessitat que el planejament disposi sempre d’estudis rigorosos per justificar la seva efectivitat, el seu impacte ambiental i la seva viabilitat econòmica i financera.