L’Entesa per Sabadell exigeix el compliment de la legalitat que impedeix la realització a Sabadell de la competició internacional de Ca n’Alzina

150313 GM Entesa

L’Entesa per Sabadell ha sol·licitat al govern municipal que vetlli de forma estricta pel compliment de la legalitat que impedeix que es puguin realitzar a l’àmbit de Ca n’Alzina en el terme municipal de Sabadell activitats d’hípica. L’Entesa ha preguntat així quines són les actuacions que s’han dut a terme des dels serveis municipals per tal d’impedir la realització d’una activitat que incompleix de forma evident la normativa.

150313 GM EntesaDes del passat dimecres 18 de març s’està celebrant al recinte de Ca n’Alzina una competició de caràcter internacional (SPRING TOUR CDI3) que acull centenars de persones i la setmana vinent és prevista la realització d’una altra competició de característiques similars (SPRING TOUR CDI4).
Cal recordar que el restaurant, amb una capacitat per a 120 persones, i l’hípica de Ca n’Alzina no han disposat mai de llicència municipal per a dur a terme les seves activitats; com tampoc es disposa de llicència per a la tinença de cavalls. D’aquesta manera, cap de les activitats que es realitza en aquest complex en el terme municipal de Sabadell no es troba correctament legalitzada.

A més, la sol·licitud de llicència específica per a aquestes competicions tampoc no ha estat autoritzada, de manera que en cap cas es pot permetre la realització d’una activitat que acull durant dues setmanes centenars de persones.

Durant l’any 2014 es van iniciar tres expedients de disciplina d’activitats en l’àmbit de Ca n’Alzina. En el cas de l’activitat d’hípica el procediment va ordenar ja el 14 de novembre de 2014 la seva clausura per no ser compatible amb la normativa vigent. Els expedients relatius a la tinença de cavalls i al restaurant han esgotat ja els terminis per a la seva resolució i tots els tràmits coneguts fins ara apunten a la seva clausura per l’incompliment dels requeriments fets des de l’Ajuntament de Sabadell.

Aquesta manca de respecte a la normativa se suma a les nombroses il·legalitats urbanístiques (construccions sense llicència, abocaments de terres i runes, tala d’arbres, danys al patrimoni, etc) comeses durant més de 10 anys.

L’Entesa denuncia la passivitat continuada del govern municipal davant d’una il·legalitat evident, coneguda des de fa setmanes pels responsables municipals. La inacció municipal contravé nombroses normatives i pot comportar importants responsabilitats. L’Entesa està avaluant les mesures a emprendre.