L’Entesa per Sabadell pregunta a l’alcalde si permetrà que es duguin a terme a Ca n’Alzina les competicions previstes pel mes de març

150122 RP Abocaments terres Rodal

L’Entesa recorda que cap de les activitats que es desenvolupen a Ca n’Alzina en terme de Sabadell no disposa de llicència d’activitats

Tal com va denunciar l’Entesa per Sabadell el maig de 2014, el restaurant, amb una capacitat per a 120 persones, i la hípica de Ca n’Alzina no han disposat mai de llicència municipal per a dur a terme les seves activitats. Tampoc no disposen de llicència per a la tinença de cavalls, de manera que cap de les activitats que es realitza en aquest complex en el terme municipal de Sabadell no està correctament legalitzada.

150122 RP Abocaments terres RodalCom posen en evidència els informes tècnics municipals, en cap cas no es pot tolerar l’exercici d’una activitat que incompleix totes les normatives generals i sectorials que li són d’aplicació. Així mateix, els informes tècnics justifiquen la impossibilitat d’autoritzar l’activitat de hípica, per la qual cosa l’Ajuntament va iniciar els tràmits per a la seva clausura el passat mes de novembre.

No obstant això, entre el 17 i el 29 de març està previst que es portin a terme a les instal·lacions de Ca n’Alzina les competicions SPRING TOUR CDI3 i SPRING TOUR CDI4. Per aquest motiu, la portaveu de l’Entesa per Sabadell, Virginia Domínguez, va preguntar a l’alcalde al ple del passat dimarts quina serà l’actitud del seu govern davant d’aquestes competicions i si era conscient de la responsabilitat política i penal que assumiria tolerant activitats de pública concurrència sense la preceptiva llicència d’activitats.

Cal recordar que l’any passat, malgrat l’Entesa ja havia alertat sobre la situació d’il·legallitat manifesta, es van celebrar diverses competicions en aquest espai i el restaurant ha continuat funcionant amb plena “normalitat”.

Gairebé un any després d’obrir la capsa dels trons de Ca n’Alzina, amb 13 expedients de disciplina urbanística i 2 de disciplina d’activitats iniciats, però encara sense cap sanció ni cap actuació de restitució de la realitat alterada, l’Entesa segueix preguntant-se des de quan coneixia el govern que aquestes activitats es realitzaven sense llicència i per què no va actuar.