L’Entesa qüestiona la gestió econòmica del Sabadell Smart Congress

140224 GM 1

L’Entesa per Sabadell revela aspectes irregulars en la contractació de l’empresa IDP com a suport científic del congrés

L’Entesa per Sabadell qüestiona de nou la gestió municipal del Sabadell Smart Congress dels anys 2013 i 2014. Deixant de banda les reflexions sobre els continguts del congrés i la seva escassa utilitat directa per a la ciutat de Sabadell, l’Entesa vol posar de manifest el malbaratament en la gestió econòmica de l’esdeveniment.

140224 GM 1L’Entesa denuncia que el cost de portar el sociòleg i economista Jeremy Rifkin en l’edició de l’any 2013 fou de 33.000 €, dels quals 19.239 € en concepte d’honoraris i participació en el congrés, 12.184 € en concepte de viatges i logística, i 1.215 € per l’allotjament, un cost d’escàndol i absolutament sobredimensionat en relació al servei aportat. Malgrat aquets cost no recaigués directament en el pressupost públic, és reprovable i immoral que un acte organitzat per l’Ajuntament de Sabadell inclogui una despesa d’aquest ordre per la xerrada de 2 hores que va fer el ponent.

Fa uns mesos l’Entesa ja va posar en evidencia que el balanç econòmic era deficitari en més de 15.000€, i que aquest dèficit es devia en bona part a uns costos de secretaria científica molt elevats. Alhora, vam posar de relleu que els ingressos provenien gairebé exclusivament de l’aportació econòmica d’empreses concessionàries de contractes municipals fins el punt que el 83% són d’empreses que tenen un contracte directe o indirecte amb l’Ajuntament.

D’altra banda, la consulta de l’expedient de contractació dels serveis de secretaria científica per l’edició de 2014 evidencia una tramitació irregular. L’expedient inclou, com és preceptiu, tres ofertes sol·licitades a través d’un procés restringit, essent adjudicat a l’empresa IDP per haver presentat un pressupost inferior. Consultada la documentació és sorprenent observar que es tracta de tres ofertes idèntiques, amb l’excepció de la imatge i la tipografia escollida. Alhora, destaca la manca d’especialització ni experiència de les altres dues empreses convidades. Cal recordar que el cost d’aquest servei, de 42.000€, va suposar més d’un terç del cost final del congrés. Revisant les tasques incloses en l’encàrrec, l’Entesa constata que és un pressupost desproporcionat, que en cap cas no és equivalent amb el valor dels serveis realitzats a preu de mercat, i que la tasca realitzada no queda posteriorment justificada.

Per últim, l’Entesa per Sabadell vol remarcar que encara no ha rebut resposta a la sol·licitud pública d’explicacions feta al govern l’octubre de 2014 en relació als costos reals que s’inclouen dins aquesta factura, el procés de selecció de l’empresa encarregada de la secretaria científica i els termes en què es va plantejar aquest encàrrec. L’Entesa reitera al govern la demanda de resposta.