L’Entesa per Sabadell insta al govern municipal a actuar amb celeritat i transparència per fer complir la legalitat de les activitats a Ca n’Alzina

140224 Grup municipal

L’Entesa recolza l’actuació disciplinària iniciada pel govern l’agost de 2014, que va ordenar ja la clausura de l’activitat d’hípica el mes de novembre

Tal com va denunciar l’Entesa per Sabadell el maig de l’any passat, el restaurant i la hípica de Ca n’Alzina no han disposat mai de llicència municipal per a dur a terme les seves activitats. Un precepte legal bàsic per a tota activitat. Així ho acrediten les accions empreses finalment des de l’Ajuntament de Sabadell amb la incoació de dos expedients de disciplina d’activitats el passat mes d’agost de 2014.

140224 Grup municipalEl primer expedient de disciplina fa referència a l’activitat de restauració, que només disposa d’una llicència de “merendero-bar” de l’any 1968 i una sol·licitud de llicència d’activitats per al restaurant de l’any 1991 que es va arxivar per desistiment del sol·licitant. En conseqüència, l’actual restaurant, amb un aforament per a més de 120 persones, està fora de la legalitat.

El segon expedient fa referència a les activitats de tinença de cavalls i d’hípica. Cap d’aquestes activitats no disposa de llicència d’activitats malgrat són activitats obertes al públic des de fa més de 10 anys, al voltant de les quals s’ha construït tot un complex d’instal·lacions il·legals.

Com posen en evidència els informes tècnics municipals, en cap cas no es pot tolerar l’exercici d’una activitat que incompleix totes les normatives generals i sectorials que li són d’aplicació. Així mateix, els informes tècnics justifiquen la impossibilitat d’autoritzar l’activitat de hípica, per la qual cosa l’Ajuntament va ordenar la seva clausura el passat mes de novembre.

Cal recordar que el Ple de l’Ajuntament de Sabadell de novembre de 2014 va acordar la denegació de l’aprovació del Pla Especial de Ca n’Alzina per la incompatibilitat amb la legislació sectorial d’aplicació ja que els informes sol·licitats van constatar una violació clara, palpable, ineludible i manifesta de l’ordenament urbanístic vigent.

L’Entesa segueix preguntant-se des de quan coneixia el govern que aquestes activitats es realitzaven sense llicència i perquè no ha actuat i ha deixat fer, assumint una gran responsabilitat política, administrativa i penal. És evident que, com a mínim ho coneixia des de l’inici de la tramitació del Pla Especial, el juny de 2011, però ja en tenia coneixement a través dels diferents expedients de disciplina urbanística incoats ja puntualment l’any 1992 i sobretot a partir de 1999, quan s’inicia la gran transformació de l’àmbit.

Per tant, és obvi que el govern municipal ha actuat amb absoluta connivència al tolerar durant anys aquestes activitats i les diverses construccions realitzades sense llicència, tot i sent-ne coneixedor. És per tots aquests fets que l’Entesa va portar als jutjats la informació de què disposa per tal que s’emprenguin les mesures que es considerin pertinents.

Des de l’Entesa celebrem que finalment s’hagi activat l’acció disciplinària, però sol·licitem al govern municipal una acció decidida pel compliment escrupolós de les condicions i els terminis establerts per la tramitació dels expedients així com un clar compromís en garantir el compliment de la legislació.