L’Entesa per Sabadell reclama al govern municipal una acció decidida per reduir l’aparcament il·legal

140224 GM 1

Aquesta pràctica dificulta la mobilitat dels vianants i degrada l’espai públic en nombrosos punts de la ciutat

L’Entesa per Sabadell reclama al govern municipal actuacions concretes per a eliminar els aparcaments irregulars que ocupen l’espai públic de manera indiscriminada, amb l’objectiu de preservar l’espai dels vianants, millorar la qualitat de l’espai públic i garantir la seguretat viària.

La indisciplina en l’aparcament és present en nombrosos espais de la ciutat degut a l’escassa atenció dels responsables polítics de via pública, que promouen una tolerància mal entesa, la manca de directrius clares cap els agents de la policia municipal l’escassa sensibilitat d’alguns conductors.

140224 GM 1És un fet habitual trobar vehicles aparcats damunt les voreres i en espais reservats als vianants, dificultant el pas de les persones, especialment d’aquelles amb mobilitat reduïda, amb cotxes o carretons de compra. L’exemple més cru d’aquesta pràctica habitual el trobem als carrers propers als centres escolars de la ciutat, on sovint s’acumulen desenes de vehicles sobre les voreres, dificultant l’accés de la resta d’escolars i incrementant el risc d’accidentalitat dels vianants.

En el cas dels espais de vianants, sobretot en els àmbits més comercials, aquesta problemàtica té conseqüències sobre la qualitat de l’espai públic, sobre el recorregut dels vianants, el paisatge urbà i perjudica la imatge comercial. La tolerància en l’incompliment de l’horari de càrrega i descarrega de mercaderies, mancat dels elements de gestió necessaris, agreuja encara més aquesta situació.

La feina que el govern no ha fet

Tot i que és evident des de fa anys la necessitat d’una acció decidida per eradicar aquests comportaments, l’acció del govern ha estat fins ara puntual i tímida. Malgrat s’ha actuat darrerament en algun espai, com és el cas de la Plaça Joan Oliu o les obres que s’han d’efectuar al carrer Horta Novella, l’Entesa considera imprescindible una acció molt més decidida i més integral.

Cal recordar que el Pla de Mobilitat urbana de Sabadell 2009 – 2014 establia l’elaboració d’un estudi específic per tal de definir l’estratègia per a la gestió integral de l’aparcament i incloïa una acció específica en aquesta línia, l’acció “2.2.4. Controlar la indisciplina de l’aparcament a la via pública”, que preveia l’establiment de mesures que permetessin reduir la indisciplina des de diferents vessants, a les zones d’aparcament reservades (taxi, càrrega i descàrrega, guals privats, bus…), la que afecta a la circulació tant de vehicles com a vianants i en el l’ús de les zones blaves (horari o tarifa) i de la càrrega i descàrrega. L’acció tenia un cost estimat de 800.000€.

Considerem molt necessari dur a terme aquesta tasca des de diverses vies i de forma urgent incrementant l’acció de la policia municipal amb una funció informativa i sancionadora davant les situacions amb més impacte.

Des de l’aprovació del Pla de Mobilitat Urbana el 2010 el govern, plenament conscient del problema, no ha estat capaç de desenvolupar la mesura prevista en aquest àmbit i sobre la qual en té responsabilitat, com de fet ha passat en bona part de les accions previstes al Pla de Mobilitat.

Des de l’Entesa reclamem més sensibilitat del govern municipal per l’espai públic i els drets dels vianants amb polítiques i actuacions concretes sobre l’aparcament indiscriminat.