L’Entesa per Sabadell proposa que s’anul·li el polèmic conveni del Castell de Can Feu

140224 Grup municipal

Vol que el ple exigeixi a la propietat que actuï urgentment per conservar l’edifici

L’Entesa per Sabadell proposarà al Ple de demà que s’anul·li el conveni relatiu a la cessió a la ciutat del Castell de Can Feu, aprovat al desembre de 2006, en el marc de la modificació del planejament urbanístic del sector, que implicava importants beneficis per a la propietat, amb l’increment de l’edificabilitat i la modificació de la qualificació del sòl adjacent al Castell. Un conveni que suposaria una hipoteca per a la ciutat perquè determina que l’Ajuntament hauria de fer-se càrrec de la rehabilitació i manteniment del castell, les cavalleries i els espais adjacents, tots en estat ruïnós, sense que ni tan sols s’arribés a avaluar el cost que tindria l’operació.

140224 Grup municipalUns mesos després, al setembre de 2007, es va portar a aprovació una addenda que va generar una important polèmica pel fet que el llavors portaveu del Partit Popular, Jordi Soriano, va voler canviar el seu vot amb posterioritat a la votació quan l’alcalde es va adonar que calia una majoria absoluta per tirar-lo endavant.

Malgrat el temps transcorregut, l’aprovació definitiva de la modificació del planejament està suspesa, de manera que la propietat continua sent privada, de la societat Mas Duran, al contrari del que havia esbombat reiteradament l’exalcalde Manuel Bustos i el govern del PSC que fins i tot van arribar a publicar a la portada de la publicació municipal Sabadell a prop que el Castell ja era de la ciutat.

El Castell de Can Feu està protegit pel Pla Especial de Protecció del Patrimoni de Sabadell – PEPPS però, tanmateix, es troba en un procés de progressiu deteriorament per l’absoluta manca de manteniment, que afecta el seu estat i la seva seguretat.

L’Entesa per Sabadell recorda al govern municipal que té la responsabilitat i l’obligació d’instar a la propietat per tal que garanteixi el seu correcte manteniment i conservació.

Per aquests motius, la moció planteja dos acords:

1. Que és deixi sense efecte el conveni aprovat pel Ple municipal el 28 de febrer de 2007

2. Que s’insti de manera urgent a la propietat a realitzar les actuacions necessàries per a la conservació de l’edifici