L’Entesa per Sabadell celebra la victòria dels veïns de Vallespir

140224 GM 3

Després d’anys de lluita contra les contribucions especials abusives, aquestes han prescrit per una mala gestió municipal

L’Entesa per Sabadell celebra la victòria dels veïns i veïnes del carrer Vallespir, que finalment no hauran de pagar les contribucions especials establertes l’any 2002 per a la urbanització dels carrers Budapest i del Nord.

140224 GM 3Les polèmiques contribucions van ser fixades l’any 2002 pel primer govern de Manuel Bustos, que tenia el recolzament de CiU, ERC i ICV. El veïnat no es negava pas a pagar contribucions especials, una forma de corresponsabilitzar-se de les millores d’urbanització, però demanaven que es desglossés correctament el projecte d’obres per poder determinar quines partides els pertocaven com a beneficiaris directes de les inversions i quines havien de ser assumides per l’Ajuntament, en tant eren despeses generals de la ciutat.

Tanmateix, el govern de Manuel Bustos en va fer una gestió pèssima i mai no va voler concretar el detall de les despeses, motiu pel qual els veïns i veïnes afectades van dur a terme tot un seguit de reivindicacions i protestes. Cal recordar que, en el seu dia, l’Entesa per Sabadell havia presentat una moció al Ple reclamant diàleg amb els veïns, que va ser retirada perquè l’alcalde es va comprometre a parlar amb els afectats.

Tot i així, la manca de diàleg va continuar i va provocar que 13 propietaris afectats haguessin de recórrer als tribunals. En el procés judicial es va posar de manifest la manca de transparència municipal i diverses irregularitats, però el resultat va ser advers. La sentència donava la raó a l’Ajuntament i obligava els veïns a abonar el 47% de les despeses d’urbanització.

Finalment ha estat la desídia de l’administració el que ha permès la victòria dels veïns, perquè quan l’Ajuntament va reclamar els pagaments, les contribucions especials ja havien prescrit. Una vegada més, doncs, es posa en evidència la incapacitat del govern del PSC per gestionar adequadament l’administració municipal. Així doncs, la manca de diàleg i la mala gestió és un mal endèmic del govern municipal.