L’Entesa recorda que fa anys que està pendent la reforma integral de l’estació de RENFE centre

141128 Escala RENFE

El ple ja va aprovar una moció l’any 2009

Finalment, l’escala mecànica de l’Estació de Renfe Centre està essent substituïda després de 3 anys i mig inoperativa. Han estat més 3 anys de perjudici cap a les persones amb mobilitat reduïda i les persones amb infants o amb maletes, amb una gran sensació d’impotència. L’Entesa per Sabadell ha denunciat reiteradament el menyspreu de RENFE-ADIF, el desinterès de la Generalitat i la poca implicació del govern municipal.

141128 Escala RENFECal recordar que ja al Ple de novembre de 2009 l’Entesa va presentar una moció sol·licitant la reforma integral de l’Estació Centre que eliminés de manera efectiva i definitiva totes les barreres arquitectòniques que impedeixen encara avui que molts ciutadans i ciutadanes no la puguin utilitzar. Tot i aprovar-se la moció, la pressió que el govern municipal ha fet per executar l’obra ha estat nul·la.

Les queixes en relació a l’avaria de l’escala mecànica van arribar ja al Ple municipal el novembre de 2011, quan l’Entesa va adreçar un prec a l’alcalde per tal que fes alguna gestió urgent amb Renfe-Adif per tal que reparessin l’escala. El prec es va repetir al Ple de desembre i al Ple de gener de 2012, rebent com a resposta en el primer cas que el govern no havia fet cap gestió. Veient que la situació persistia, l’1 de juny de 2012 l’Entesa també va presentar una moció a la Junta de portaveus que es va aprovar per unanimitat per instar a la reparació de l’escala mecànica que llavors feia ja 15 mesos que no funcionava.

L’Entesa ve denunciant doncs des de fa tres anys aquesta situació, així com l’actitud de menyspreu d’Adif, que va manifestar per escrit que no tenia intenció de reparar-la, escudant-se en la futura remodelació integral de l’estació que no té encara calendari ni assignació pressupostària.

Cal recordar, doncs, que a banda d’aquesta avaria el veritable problema de l’estació Renfe Centre rau en què mai no ha complert les disposicions normatives pel que fa a les Barreres Arquitectòniques Urbanes – BAU, perquè no disposa d’ascensors ni rampes que comuniquin el vestíbul amb l’exterior i per tant és inaccessible per a les persones amb mobilitat reduïda, malgrat el que estableixen la Llei 20/1991 i el Decret 135/1995, de 24 de març, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques.

Alhora, cal recordar que RENFE no tan sols no garanteix l’accessibilitat universal dels usuaris sense cap tipus de discriminació, sinó que no disposa de cap servei d’emergència per resoldre la situació en cas que hi hagi persones amb mobilitat reduïda que accedeixin a l’andana, o que hagin d’abandonar el tren en aquesta estació en cas d’accident, avaria i incendi, tal com va poder comprovar in situ el 21 de juny de 2012 en una acció que simulava la realitat de les persones que no poden pujar escales.