L’Entesa per Sabadell vetllarà perquè el govern municipal assumeixi les responsabilitats tècniques i polítiques per la llicència d’enderroc irregular del Despatx Coromines

140829 RP Despatx Corominas

El Ple municipal va aprovar una moció que insta el govern a assumir responsabilitats i a declarar la nul·litat de la llicència

L’Entesa per Sabadell celebra l’aprovació de la moció sobre la llicència d’enderroc del Despatx Corominas presentada al Ple municipal del dia 7 d’octubre i demana el seu compliment. Concretament, el Ple va aprovar instar l’alcalde a declarar nul·la la llicència d’enderroc parcial, basant-se en l’informe elaborat pels propis serveis jurídics municipals que confirma que aquesta llicència d’enderroc en cap cas podia atorgar-se per ser incompatible amb el nivell de protecció volumètrica d’aquest element.

La moció també incorporava un segon acord en el què s’insta l’alcalde assumir les corresponents responsabilitats tècniques i polítiques fruit de l’atorgament de la llicència. Cal recordar que la llicència va ser atorgada pel Decret 3980/2013, de 26 d’abril, per l’aleshores tinent d’alcalde d’Habitatge, Urbanisme i Medi Ambient, Josep Ayuso.

140829 RP Despatx CorominasAquesta moció recuperava el punt que l’Entesa havia retirat del Ple de setembre a petició del govern municipal amb la condició que s’encarregués als serveis jurídics municipals un informe per tal de determinar si hi havia hagut irregularitats. Un cop elaborats els informes la petició de nul·litat de la llicència està encara més justificada i en aquest sentit és molt pertinent l’acord que va adoptar el Ple.

Tal com es va expressar en la intervenció de defensa de la moció, l’Entesa per Sabadell considera que davant la gravetat d’aquestes actuacions, cal arribar fins el fons de la qüestió per discernir les responsabilitats que es deriven de la vulneració flagrant de la normativa vigent.

Ara cal que l’alcalde actuï en conseqüència i emprengui les actuacions necessàries per a revocar la llicència d’enderroc de l’edifici protegit i alhora actuï per a dirimir les responsabilitats tant tècniques com polítiques. En aquest sentit, l’Entesa per Sabadell vetllarà perquè aquests acords del Ple es duguin a terme, tot recordant a l’alcalde que les accions irregulars han de ser combatudes si no volem transmetre que en aquesta ciutat es pot actuar amb total impunitat.