Proposició del Grup Municipal d’Entesa per Sabadell al Ple del 2 de setembre de 2014 a favor de suspendre la participació de l’Ajuntament de Sabadell en la Federació Catalana de Municipis

Rebutjada amb el vot contrari del PSC, CiU, PP, ICV, EUiA i el regidor no adscrit Antonio Vega

Virginia Domínguez Alvarez, Portaveu del Grup municipal Entesa per Sabadell

EXPOSA QUE:

El 18 de juliol de 2014 la jutgesa del Jutjat d’Instrucció núm. 1 de Sabadell, que investiga diversos delictes contra l’administració pública en el marc del Cas Mercuri, va dictar una interlocutòria sobre un presumpte delicte de malversació de fons a la Federació de Municipis de Catalunya en els anys 2011 i 2012, sota la presidència de l’exalcalde de Sabadell Manuel Bustos Garrido.

La interlocutòria conclou que hi ha indicis suficients que apunten a una pràctica irregular perllongada en el temps sobre el presumpte cobrament il·lícit de retribucions per part del Comitè Executiu d’aquesta entitat i forma una nova peça en el Sumari del Cas Mercuri, la 25 A.

El dia 25 de juliol la mateixa jutgesa va imputar 40 dels 44 alcaldes i alcaldesses que conformaven el Comitè Executiu de la Federació de Municipis de Catalunya durant el període entre 2010 i 2011, i va sol·licitar la imputació dels 4 restants, que ostenten la condició d’aforats.

Malgrat el cessament immediat del Secretari General de la Federació de Municipis de Catalunya, Sr. Adolfo Moreno, també imputat en el Cas Mercuri, planen molts dubtes sobre la gestió d’aquesta entitat municipalista, que se sosté amb fons públics, entre els quals les aportacions de l’Ajuntament de Sabadell.

Per tot l’exposat PROPOSA:

1. Deixar en suspens la pertinença i la participació de l’Ajuntament de Sabadell a tots els efectes a la Federació de Municipis de Catalunya mentre no es resolgui judicialment la peça del Cas Mercuri en què està implicada aquesta institució.

2. Comunicar aquests acords a la Federació de Municipis de Catalunya.

No obstant això, el Ple resoldrà.

Virginia Domínguez Alvarez
Portaveu del Grup Municipal de l’Entesa per Sabadell

Sabadell, 27 d’agost de 2014

IL·LM. SR. ALCALDE PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE SABADELL