La Plataforma Sabadell Lliure de Corrupció presenta l’escrit d’acusació

La Plataforma Sabadell Lliure de Corrupció, exercint la personació com acusació popular en el sumari ha adreçat a la Sala Civil i Penal de Tribunal Superior de Justícia de Catalunya l’escrit d’acusació contra l’alcaldessa de Montcada Maria Elena Pérez, l’exalcalde i actual regidor
Manuel Bustos, el regidor Paco Bustos i el diputat Daniel Fernández, tots ells del PSC.

En l’escrit es relaten els fets que motiven l’acusació als quals procedeix la imposició de les penes següents:

 A l’acusat DANIEL FERNÁNDEZ GONZÁLEZ a la pena de 2 anys de presó, multa de 52.000 euros, i inhabilitació especial per a ocupació o càrrec públic per temps de sis anys, pel delicte de tràfic d’influències, previst i penat en l’art. 428 del Codi penal.

 A l’acusat MANUEL BUSTOS GARRIDO a la pena de 2 anys de presó , multa de 52.000 euros, i inhabilitació especial per a ocupació o càrrec públic per temps de sis anys, pel delicte de tràfic d’influències, previst i penat en l’art. 428 del Codi penal .

 A l’acusat FRANCISCO BUSTOS GARRIDO a la pena de 2 anys de presó, multa de 52.000 euros , i inhabilitació especial per a ocupació o càrrec públic per temps de sis anys, pel delicte de tràfic d’influències , previst i penat en l’art. 428 del Codi penal .

 A l’acusada MARIA ELENA PEREZ GARCIA a la pena de inhabilitació especial per a ocupació o càrrec públic per temps de 10 anys, pel delicte de prevaricació de l’art. 404 del Codi penal.

També es sol·licita la declaració com a testimonis en el judici oral a un total de 10 persones, entre les quals la Sra. Carmina Llumà Ras com a possible beneficiària i el Sr Marcel Galofré Esteve, cap del l’assessoria jurídica de l’Ajuntament de Sabadell i company de l’anterior.

Les quatre persones imputades ja estan formalment acusades, si bé aquesta condició resta pendent de ratificació per part de la Sala del TSJC. En les propers dies el jutge haurà de dictar una interlocutòria d’acusació i l’obertura de judici oral.

Des de la Plataforma SBDLC considerem que els càrrecs en ferm que recauen sobre els quatre imputats són suficients perquè deixin els seus càrrecs de manera immediata, sense haver d’esperar la decisió formal, tal i com indica l’article 41 del codi ètic del propi PSC.

Finalment, volem destacar la importància de l’acusació popular com a instrument de la ciutadania en la lluita contra la corrupció, denunciant les pràctiques corruptes, exigint l’assumpció de responsabilitats i participant activament en la investigació dels fets, col·laborant
amb la justícia per tal que cap delicte pugui quedar impune i es depurin responsabilitats, independentment de l’actuació del fiscal que actua representant l’administració.

Sabadell, 5 de maig de 2014

Plataforma Sabadell Lliure de Corrupció