El grup municipal de l’Entesa

La Virginia i el Maties

La Virginia i el Maties

 Virginia Domínguez Alvarez

Va néixer l’any 1971 a Oviedo i viu a Sabadell des de l’any 1977.
Ha viscut a Can Deu, Ca n’Oriac i actualment viu al barri de Gràcia.
Forma part del Personal d’Administració i Serveis de la UAB, en el cos de gestió.
És doctora en Antropologia social.
Ha estat membre activa de diferents entitats de tipus veïnal, ecologistes, culturals i ciutadanes.

 Maties Serracant Camps

Nascut l’any 1976 a Sabadell.
Geògraf. Exerceix com a consultor autònom desenvolupant estudis territorials, ambientals i de mobilitat.
Vinculat des de fa divuit anys al moviment ecologista local i vallesà.
És veí del barri Centre-Creueta