L’Entesa per Sabadell pregunta a l’alcalde si comparteix les intencions del regidor d’Urbanisme Josep Ayuso d’invertir en el castell de Can Feu

131031 Grup Municipal ES

Recorda que és de propietat privada i l’Ajuntament només té el dret a fer-ne ús, però no la responsabilitat de les inversions

Després de les declaracions del regidor d’Urbanisme, Sr. Josep Ayuso, assegurant que l’Ajuntament es farà càrrec de la reparació del mur del Castell de Can Feu, l’Entesa vol saber si l’alcalde, Sr. Sànchez, comparteix les seves afirmacions i permetrà que es facin inversions en el castell, que continua sent de propietat privada, malgrat el PSC durant anys ha intentat fer creure a la ciutat que ja era municipal.

131031 Grup Municipal ESCertament, l’any 2006 Manuel Bustos va signar un conveni amb la propietat de Mas Duran, Jorge de Pallejà Ricart i Maria Teresa Solé Pujol, que condicionava la cessió a l’Ajuntament del castell a canvi de requalificar la finca annexa al castell, propietat de Mas Duran. Aquesta operació, gestada quan Juan Carlos Sánchez era regidor d’Urbanisme, era molt beneficiosa per a la propietat, que es desfeia d’un castell en estat de semiruïna i amb un onerós manteniment i a canvi obtenia un major benefici potencial dels terrenys.

Amb posterioritat, el 20 de juliol de 2009, es va signar un annex que encara millora més les condicions per a la propietat, però que estableix clarament que la cessió de la propietat es farà un cop sigui efectiva la Modificació de Pla General MPG-60, que actualment està suspesa. Fins llavors, l’Ajuntament únicament en té el dret d’ús.

Les declaracions de l’actual regidor d’urbanisme, Josep Ayuso, són fruit o bé del seu desconeixement de qui és el propietari o d’algun interès en beneficiar a la propietat privada que no ha transcendit públicament.

L’Entesa per Sabadell demana a l’alcalde que aturi les intencions del regidor d’urbanisme i expliqui clarament a la ciutat les condicions actuals de la cessió i insisteix en què s’exigeixi a la propietat del Castell de Can Feu, Mas Duran, que actuï de manera immediata i urgent per tal de reparar els desperfectes causats per la caiguda de part del mur exterior i que consolidi el conjunt de la construcció.