L’Entesa per Sabadell denuncia que Promoció Econòmica Sabadell va utilitzar irresponsablement fons ocupacionals per amortitzar un préstec

131031 Grup Municipal ES

Un nou exemple de mala gestió del govern municipal del PSC que, a més, es va amagar als membres del Consell d’Administració. Exigeix la dimissió immediata de Josep Ayuso i el relleu del gerent Antoni Aranda per la seva mala gestió i per amagar informació pública

L’Entesa per Sabadell denuncia que al desembre de 2012 l’empresa municipal Promoció Econòmica Sabadell va utilitzar de manera irresponsable 400.000 € de fons ocupacionals per amortitzar la pòlissa de tresoreria de Fira Sabadell, un equipament deficitari que no presenta cap garantia per a les entitats bancàries per renovar la pòlissa de tresoreria.

131031 Grup Municipal ESAquest ús absolutament indegut de fons finalistes, que no es poden utilitzar per res més que no sigui polítiques ocupacionals, el van autoritzar la presidència i la gerència de l’empresa, sense que el Consell d’administració en tingués cap coneixement. Cal recordar que el president era llavors Manuel Bustos, però actuava com a vicepresidenta la llavors tinenta d’alcalde i encara diputada del PSC, Montserrat Capdevila, i com a gerent el Sr. Antoni Aranda.

Va ser precisament a finals de 2012 quan tres empreses municipals: Fira Sabadell, Sabadell Equipaments i Serveis i Promoció Econòmica Sabadell, es van fusionar per absorció en Promoció Econòmica Sabadell – PES, assumint aquesta el dèficit arrossegat per les anteriors.

Aquesta actuació de la presidència i la gerència, que es va dur a terme amb total opacitat, no s’ha comunicat al Consell d’Administració, del qual formen part regidors/es de tots els grups municipals, fins el passat dilluns, gairebé un any després de què succeís. Un fet realment preocupant, perquè desconeixem quines altres sorpreses s’han produït en la gestió d’aquestes empreses públiques.

L’Entesa considera intolerable que s’hagi ocultat informació pública als consellers i exigeix el relleu immediat del gerent, Sr. Antoni Aranda.

Pista Coberta: un forat a les butxaques

El mes de juliol vam saber que Hisenda reclamava a Promoció Econòmica Sabadell 1.225.979,94 € en concepte d’IVA per la construcció de la Pista Coberta d’Atletisme dels exercicis 2007-2009. Sumant-hi els interessos (145.025,65 €) i el recàrrec de morositat (137.100,56 €), Promoció Econòmica Sabadell ha hagut de pagar 1.508.106,15 €. A aquest import s’hi ha de sumar els interessos del confirming a través del qual s’ha pagat, que pugen a 19.000 €.

Així mateix, resta pagar els interessos dels darrers mesos, que poden ser aproximadament 150.000 € més i les sancions, que han estat recorregudes, per valor de 612.989,94 €.

En síntesi, la broma de l’IVA de la Pista Coberta pot costar a la ciutat més de dos milions d’euros, dels quals són responsables directes el vicepresident de l’antiga empresa Sabadell Equipaments i Serveis i tinent d’alcalde Josep Ayuso i el gerent de la mateixa empresa i càrrec de confiança del PSC, Juan Emilio Romero. L’Entesa exigeix les seves dimissions, perquè considera que aquestes pràctiques que costaran molts diners públics a la ciutat no poden quedar impunes.

A banda de l’IVA reclamat per l’Agència Tributària, la Pista Coberta d’Atletisme és un equipament absolutament deficitari, que va tenir un cost de construcció i urbanització de 20 milions d’euros, i que continua generant pèrdues al pressupost municipal. A banda del dèficit que es produeix anualment, la Pista arrossega 750.000 € de dèficit estructural derivat de la seva construcció.

Molts anys de mala gestió que la ciutat pagarà molt cars

L’Entesa per Sabadell reclama a l’alcalde i el govern municipal, que donin explicacions immediates a la ciutat per la pèssima gestió que han dut a terme durant anys i els efectes de la construcció d’equipaments insostenibles econòmicament, i que s’assumeixin responsabilitats.

Cal tenir en compte que actualment, les necessitats financeres de Promoció Econòmica Sabadell ascendeixen a 3 milions d’euros (suma del deute de l’IVA, la pòlissa de Pista Coberta i el rescat de la pòlissa de la Fira), en una empresa que té un pressupost anual de 6 milions d’euros.

D’altra banda, l’Entesa per Sabadell exigeix que s’estudiï amb urgència la sostenibilitat de l’empresa per evitar que es posin en perill les polítiques de promoció econòmica que es porten a terme al Vapor Llonch i Cal Molins. Es tracta de polítiques molt sensibles -encara més actualment- pels objectius de formació i promoció d’activitats econòmiques i és molt greu posar-les en risc per la mala praxi del govern municipal.

Necessitats financeres (informació oficial facilitada per l’empresa Promoció Econòmica Sabadell, S.L)

· Pagament deute IVA 1.508.106 €
Interessos confirming 19.000 €
Interessos pendents 150.000 €
· Pòlissa viva Pista Coberta 750.000 €
· Rescat pòlissa Fira 400.000 €
2.827.106 €
Sancions Hisenda 612.989 € (La gerència no les comptabilitza per estar recorregudes)
3.440.095 €