L’Entesa per Sabadell exigeix al govern municipal que expliqui públicament la fallida de la Pista Coberta d’Atletisme i de Fira Sabadell

130918 GM Entesa per Sabadell 2

La mala gestió del govern municipal del PSC obliga l’empresa pública Promoció Econòmica Sabadell a demanar a l’Ajuntament un crèdit de 3 milions d’euros

L’Entesa per Sabadell exigeix al govern municipal del PSC que expliqui públicament l’estat de comptes de la Pista Coberta d’Atletisme i Fira Sabadell, actualment gestionades per l’empresa municipal Promoció Econòmica Sabadell.

130918 GM Entesa per Sabadell 2La Pista Coberta d’Atletisme és un equipament absolutament deficitari, que va tenir un cost de construcció i urbanització de 20 milions d’euros, i que continua generant pèrdues al pressupost municipal.

La mala gestió que s’ha fet d’aquest equipament no només ha suposat un litigi amb l’Agència Tributària per discrepància en el càlcul de l’IVA, que de moment ja ha costat a l’Ajuntament 1,5 milions d’euros entre morositat, interessos i recàrrecs, sinó que a més la Gerència ja preveu que l’Agència Tributària exigirà 150.000 € més d’interessos de demora.

D’altra banda, Fira Sabadell, un altre equipament deficitari fruit de les polítiques malbaratadores dels successius governs del PSC, no presenta cap garantia per a les entitats bancàries per renovar la pòlissa de tresoreria.

Promoció Econòmica Sabadell, que gestiona les polítiques municipals de promoció econòmica a través del Vapor Llonch i Cal Molins, ha heretat aquests forats econòmics com a efecte de la fusió amb les empreses Sabadell Equipaments i Serveis, creada per construir la Pista Coberta d’Atletisme, i Centre de Fires i Congressos, que gestionava Fira Sabadell.

L’Entesa per Sabadell considera que l’alcalde i el govern municipal, especialment el Sr. Ayuso, que era el responsable de Sabadell Equipaments i Serveis, han de donar explicacions a la ciutat de forma immediata posant sobre la taula les dades de la seva gestió que ha resultat pèssima per a l’economia municipal.